Topografi 50 Nedladdning, vektor ersätter GSD-Terrängkartan

24 november 2021

GSD-Terrängkartan, som tillhandahålls som öppna data, kommer den 1 september 2022 att ersättas av den nya produkten, Topografi 50 Nedladdning vektor. Övergången kommer att innebära omfattade förändringar i datamodellen och levereras i filformatet GeoPackage.

De tidigare formaten Shape och MapInfo utgår och ersätts med GeoPackage i den nya vektorprodukten. GeoPackage är ett filformat som hanterar flera av de begränsningar som finns i dagens leveransformat. Till exempel behöver inte stora geografiska områden delas upp i mindre, teckenkodning fungerar bättre samt att det blir färre filer att hantera med mer intuitiva namn.

Topografi 50 Nedladdning, vektor blir rikstäckande och har en datamodell som harmoniseras med övriga topografiska produkter. Innehållsmässiga förändringar innebär bland annat att nya höjdkurvor samt fjällinformation ingår. Produkten kommer att tillhandahållas som öppna data under licensen CC0.

Förändringarna påverkar datamodellerna och kommer att medföra att attributnamn ändras samt att attribut både utgår och tillkommer. Förändringarna kommer att beskrivas i detalj i kommande demodata och produktbeskrivning.

Topografi 50 Nedladdning, vektor kommer att tillhandahållas via Geotorget beställning.

Tidplan

Information om tidplan finns på Pågående produktutveckling av geografisk information.