Rättning i demodata för produkter som ersätter GSD-Fastighetskartan

12 maj 2021

Från och med den 10 maj 2021 finns nya rättade demodata.

Den nya demodatan finns på sidan GSD-Fastighetskartan ersätts med nya produkter/Demodata.

Den 31 mars släpptes demodata för de nya produkter som den 1 oktober 2021 ersätter GSD-Fastighetskartan. I efterhand har några brister upptäckts som vi åtgärdat i en ny version med nummer 1.3.
De brister som har hittats är:

  • Ett antal attribut med typen ”Text” har felaktiga fältlängder.
  • Attributet ”bro_och_tunnel” i lagret Väglinje hade felaktigt fått NULL-värden.
  • Några värdemängder har rättats i produktbeskrivningen avseende felaktiga värden samt stora och små bokstäver.
  • Ett skiktnamn har rättats i demodata för Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor.

Under fliken Demodata på sidan Pågående produktutveckling av geografisk information finns produktbeskrivningar och demodata, version 1.3. Förändringarna finns beskrivna i detalj under förändringshistoriken som finns i produktbeskrivningen.