Ny version Gränspunkt Direkt

19 maj 2021

Den 19 maj 2021 kommer den befintliga versionen Gränspunkt Direkt version 1.0 att ersättas av version 2.0.0.

Förändringar avser byte till REST-gränssnitt. Den nya versionen av geodatatjänsten är inte bakåtkompatibel utan kräver en ny åtkomstpunkt. Observera att befintlig version av Gränspunkt Direkt planeras att avvecklas 2021-11-24.

Geodatatjänst Förändring

Gränspunkt Direkt v 2.0.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2021-05-19

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2021-05-19

  • REST-gränssnitt
  • Sökning med lokala SWEREF-zoner
Geodatatjänst Förändring
Gränspunkt Direkt v 1.0 Avvecklas 2021-11-24

För mer information, se produktsidan Gränspunkt Direkt