Laserdata Skog byter namn och tillgängliggörs på nytt sätt

29 januari 2021

Geotorget beställning är en ny tjänst där privatpersoner och organisationer kan beställa och ladda ner Lantmäteriets geodataprodukter. 
Laserdata Nedladdning, skog som tillhandahålls som öppna data kan laddas ner antingen via Geotorget beställning eller via Hämta öppna geodata (ftp). Möjligheten att ladda ner via ftp kommer att upphöra men finns kvar under en övergångsperiod. Vi återkommer med mera information när det blir aktuellt.

Mer information finns på Laserdata Nedladdning, skog.