Kartprodukter får förändrade manér/utseenden och byter namn

21 juni 2021

Ett antal produkter inom geografisk information får förändrade manér. Några av produkterna kommer också att få ändrade namn i samband med manérbytet. Förändringarna kommer att ske den 1 oktober 2021. När det gäller visningstjänsterna nedan, görs samtliga förändringar i befintliga versioner av tjänsterna.  

Produkter Namnändring Förändring
Karta 1:10 000 med fastighetsindelning, raster Karta 1:10 000 med fastighetsindelning Nedladdning, raster
 • Ändring av produktnamn
 • Nya symboler
 • Nytt manér för vägar, järnvägar och kraftledningar
 • Fjällinformation och tillhörande upplysningstexter är inlagda
Karta 1:10 000 med vägnamn, raster Karta 1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster
 • Ändring av produktnamn
 • Nya symboler
 • Nytt manér för vägar, järnvägar och kraftledningar
 • Fjällinformation och tillhörande upplysningstexter är inlagda
Topografisk webbkarta  Visning
 • Nya symboler
 • Nytt manér för vägar i skalområden t.o.m. 1:15 000
 • Nytt manér för järnvägar och kraftledningar i alla skalor
 • Fjällinformation och tillhörande upplysningstexter är inlagda i skalområden t.o.m.1:15 000
Topografisk webbkarta Visning, cache
 • Nya symboler
 • Nytt manér för vägar i skalområden t.o.m.1:15 000
 • Nytt manér för järnvägar och kraftledningar i alla skalor
 • Fjällinformation och tillhörande upplysningstexter är inlagda i skalområden t.o.m. 1:15 000
Topografisk webbkarta visning, översiktlig
 • Nya symboler
 • Nytt manér för järnvägar och kraftledningar
Topografisk webbkarta visning, skiktindelning
 • Nya symboler
 • Nytt manér för vägar i skalområden t.o.m. 1:15 000
 • Nytt manér för järnvägar och kraftledningar i alla skalor
 • Fjällinformation och tillhörande upplysningstexter är inlagda i skalområden t.o.m. 1:15 000
Topografisk webbkarta, raster Topografisk webbkarta Nedladdning, raster
 • Ändring av produktnamn
 • Nya symboler
 • Nytt manér för vägar i skalområden t.o.m. 1:15 000
 • Nytt manér för järnvägar och kraftledningar i alla skalor
 • Fjällinformation och tillhörande upplysningstexter är inlagda i skalområden t.o.m. 1:15 000
ELF Basemap Visning Basemap Visning, INSPIRE
 • Ändring av produktnamn