Geotorget beställning – hantera leveranser med API

9 juli 2021

Från den 1 oktober 2021 kommer det att bli möjligt att fråga efter leveransstatus och ladda ner beställda filer via ett API. Nuvarande lösning med manuell hämtning av leverans via Mitt konto kommer att finnas kvar.

Via Geotorget beställning kan privatpersoner och organisationer för närvarande beställa och ladda ner ett urval av Lantmäteriets öppna geodataprodukter. 

Från 1 oktober kommer det bli möjligt att beställa ersättningsprodukterna för GSD-Fastighetskartan som ett första steg för utökat produktutbud via Geotorget beställning.
 
För att registrera en beställning krävs att ett konto skapas, mer information om detta finns i Geotorget beställning. Du kan följa din beställning och ladda ner producerade data via Mitt konto redan idag och från 1 oktober även via API.

Beställningar av ersättningsprodukterna för GSD-Fastighetskartan kan göras som engångsuttag eller abonnemang. För abonnemangsbeställning kan nya leveranser av befintlig order initieras via API eller manuellt via Mitt konto.

Mer information finns på sidan Geotorget beställning på lantmateriet.se, läs mer i teknisk beskrivning för API Nedladdning.