Flygfotografering av fler tätorter med högre upplösning

21 december 2021

Från år 2023 planerar Lantmäteriet att flygfotografera ytterligare tätorter med 0,15 meters upplösning. 

Förändringen innebär att fler tätorter som ligger inom områden som fotograferas med upplösning 0,37 meter, kommer att fotograferas med 0,15 meters upplösning. Idag fotograferas 11 tätorter i den högre upplösningen och från år 2023 kommer detta att utökas till totalt 41 tätorter. Dessa 41 tätorter kommer att fotograferas vart fjärde år. Mer information om förändringen kommer att kommuniceras under 2022 och samtliga berörda kommuner kommer att kontaktas av sin Regionala Geodatasamordnare (pdf, nytt fönster) 

Lantmäteriet flygfotograferar cirka 30% av Sveriges yta varje år under perioden april - september. I den långsiktiga planen framgår vilka delar av Sverige som flygfotograferas med vilket intervall och vilken upplösning. Läs mer om bildförsörjningsprogrammet