Uppdaterad information - Ny version av Registerbeteckning Direkt senareläggs

9 juni 2021

Registerbeteckning Direkt v.4.0.4 som var planerad för release den 26 maj är nu senarelagd på obestämd tid. Detta görs på grund av oförutsedda problem som uppdagats i tjänstens verifieringsmiljö.

Vi har tidigare informerat att Registerbeteckning Direkt skulle komma i ny version 2021-05-26, se nyhet från 2021-05-21. Inför den planerade releasen uppstod dessvärre problem i våra interna konsumerande system. Vi har därför gjort ett omtag i tjänsten och det innebär att driftsättning av den nya versionen kommer att senareläggas. I dagsläget finns inget nytt datum beslutat för denna release. Vi kommer att informera om detta så snart beslut har fattats. 

Det innebär att det fortfarande är v.4.0.3 som är den nu gällande versionen av Registerbeteckning Direkt. För mer information, se produktsidan Registerbeteckning Direkt