Överföringsformatet ÖFF – uppdatering av 2021-års taxeringsinformation

5 juli 2021

Som tidigare informerats kommer taxeringsinformationen att uppdateras i överföringsformatet ÖFF den 1 oktober 2021. 

I och med att inläsning av ny taxeringsinformation sker, kommer Årtal (taxeringsår + 1) att märkas ”2022” från oktober 2021 i överföringsformatet ÖFF. Läs mer i produktnyheten Överföringsformatet ÖFF – uppdatering av 2021-års taxeringsinformation och reviderad version av ÖFF11.50.

När den nya taxeringsinformationen läses in påverkas befintliga beställningar av Fastighetsavisering, fullständig enligt nedan:

Omstarter av tabeller

  • 01R Om tabell 41A finns i befintlig beställning
  • 31R Om tabell 41A + inskrivningsinformation finns i befintlig beställning
  • 37A/B Om tabell 42A finns i befintlig beställning

Vad händer vid första aviseringstillfället för Fastighetsavisering fullständig, 2021-10-02 – veckoavisering lördagar?

  1. Aviseringsfil (vid aviseringar på lördagar) skapas för tidsperioden 2021-09-25 – 2021-10-01 via ordinarie veckoavisering som körs natten mellan 1 och 2/10. 
  2. Tom aviseringsfil skapas för beställningar som är berörda av punkt 3 nedan. Det är en andra veckoavisering som körs under dagtid 2/10 (detta görs för att det inte ska bli problem med 01R/31R-poster).
  3. Startuttag sker för 2021-års taxeringsinformation (tabeller i 40-serien) samt tabellerna ovan under rubriken Omstarter av tabeller.

Vad händer vid första aviseringstillfället för Fastighetsavisering fullständig, 2021-10-02 – daglig avisering?

  1. Aviseringsfil (vid daglig avisering) skapas för tidsperioden 2021-09-29 – 2021-10-01 via ordinarie daglig avisering som körs natten mellan 1 och 2/10. 
  2. Tom aviseringsfil skapas för beställningar som är berörda av punkt 3 nedan. Det är en andra veckoavisering som körs under dagtid 2/10 (detta görs för att det inte ska bli problem med 01R/31R-poster).
  3. Startuttag sker för 2021-års taxeringsinformation (tabeller i 40-serien) samt tabellerna ovan under rubriken Omstarter av tabeller.
Tidplan
2021-09-29 - 2021-10-01
Inga leveranser av Fastighetsuttag
2021-09-30 - 2021-10-01
Inga leveranser av Fastighetsavisering, fullständig samt Fastighetsavisering, förenklad

Se respektive produktsida för Fastighetsavisering  och Fastighetsuttag.