Nya versioner av direktåtkomsttjänsterna Fastighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt och Rättighet Direkt lanseras i början av 2022

21 juni 2021

Vi vill redan nu informera att direktåtkomsttjänsterna Fastighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt och Rättighet Direkt kommer att uppdateras till nya versioner i början av 2022.

Release av de nya versionerna av direktåtkomsttjänsterna planeras i månadsskiftet januari/februari 2022 och kommer ligga parallellt med nu gällande versioner cirka sex månader. I samband med releasen kommer även Fastighet Direkt byta namn till Fastighet och samfällighet Direkt. Det kommer att bli förändringar i datamodellerna, där det bland annat blir ny indelning av informationsdelmängderna.

Mer information kommer att publiceras under hösten 2021.

Gällande version Kommande version 2022
Fastighet Direkt 2.1.0 Fastighet och samfällighet Direkt 3.0.0
Gemensamhetsanläggning Direkt 1.7.0 Gemensamhetsanläggning Direkt 2.0.0
Rättighet Direkt 1.4.3 Rättighet Direkt 2.0.0

Mer information om Fastighetsregistret Direkt finns på sidan Produktlista, www.lantmateriet.se.