Ny version av Registerbeteckning Direkt

21 maj 2021

I den nya versionen av Registerbeteckning Direkt v.4.0.4 har några nya filtreringsmöjligheter införts på vissa sökingångar i tjänsten. Åtkomstpunkten förändras inte vilket innebär att versionen är bakåtkompatibel med föregående version. 

I den nya versionen så har nya filtreringsmöjligheter lagts till i tjänsten. Man kan nu skicka in en lista över vilka beteckningsstatusar man vill ha tillbaka på sökingångarna fritext, geometri och autocomplete. Vidare kan man nu också filtrera en sökning på kommun- eller länskod på sökingången fritext.

Geodatatjänst Förändring

Registerbeteckning Direkt v4.0.4

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2021-05-26

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2021-05-26

  • Möjlighet att filtrera på länskod eller kommunkod på sökingången fritext
  • Möjlighet att skicka in en lista med beteckningsstatusar på sökingångarna fritext, geometri och autocomplete. Tidigare kunde man bara filtrera på en beteckningsstatus
Åtkomstpunkten förändras inte men för att nyttja den nya funktionaliteten måste man göra insatser i konsumerande system.
Geodatatjänst Förändring

Registerbeteckning Direkt v4.0.3

Avvecklas 2021-05-26, d.v.s. i samband med releasen av den nya versionen.