Ny version av Byggnad Nedladdning, INSPIRE

11 maj 2021

Den 19 maj lanseras en ny version av tjänsten Byggnad Nedladdning, INSPIRE, version 1.1. Informationen i tjänsten är nu uppdaterad och mindre förändringar är införda. Tjänsten är av typen atomflöde och innehåller byggnadsinformation enligt informationsmodellen för INSPIRE.

Geodatatjänst Förändring

Byggnad Nedladdning, INSPIRE v1.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2021-05-19

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2021-05-19
  • Uppdaterad information
  • Ny åtkomstpunkt via API-portalen
  • Följande attribut har tidigare varit text och blir nu xlinks:
    • Nativeness
    • nameStatus
Data är nu tillgängligt i två referenssystem, SWEREF 99 TM och ETRS89
Geodatatjänst

Förändring

Byggnad Nedladdning, INSPIRE v1.0 Avvecklas 2021-05-19

För mer information, se produktsidan för Byggnad Nedladdning INSPIRE