Ny version av Akt Direkt

30 juni 2021

Direktåtkomsttjänsten Akt Direkt kommer att lanseras i en ny version i slutet av 2021. I den nya versionen kommer det att bli möjligt att ta del av akter i PDF-format.

Den nya versionen lanseras i slutet av året och både den befintliga och den kommande versionen, kommer att finnas parallellt så länge behov finns, se nedan.

Gällande versioner
Version Formatval
Akt Direkt v.4 (befintlig version) Titta på akter i DjVu-format
Akt Direkt v.5 (lanseras i slutet av 2021) Titta på akter i PDF-format

Efter sommaren kommer mer information om den nya Akt Direkt v.5.
Läs mer på produktsidan Akt Direkt.