Förändringar för adresser och byggnader i fastighetsinformationen

19 april 2021

Lantmäteriet kommer att genomföra förändringar i adress- och byggnadsdelarna i fastighetsinformationen. Förändringarna görs med anledning av nya krav på informationssäkerhet och kommer att genomföras under september 2021. 

Förändringarna innebär att värdemängden ”Byggnadsändamål” kommer att ändras. Byggnadsändamål som påverkas är Samhällsfunktion och Industri. För adressinformationen kommer en justering av de olika typerna av ”Adressatt anläggningstyp” att göras. 

Förändringarna påverkar följande direktåtkomsttjänster och nedladdningsprodukter:

  • Belägenhetsadress Direkt
  • Byggnad Direkt 
  • Nedladdning uttag
  • Nedladdning abonnemang
  • Fastighetsuttag
  • Fastighetsavisering

Notera att ingen påverkan kommer att uppstå för direktåtkomsttjänsterna vad gäller åtkomstpunkter, produktbeskrivningar eller tekniska beskrivningar, med anledning av de förändringar som genomförs under september. 

Inte heller förändras formaten för Nedladdning uttag/abonnemang och Fastighetsuttag/Fastighetsavisering.

För mer information om respektive produkt, se produktlistan