Anmälan till Blåljuskollen

Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket för Sveriges kommuner. Den pekar ut geodata som är av särskild vikt för blåljusaktörerna.

Här hittar ni information om hur ni genomför Blåljuskollen samt var ni kan vända er om ni har frågor. Här finns också stödmaterial som kan vara till hjälp när ni går genom checklistan.

Tänk på att den geodata som finns med i checklistan redan ingår i befintliga avtal med Lantmäteriet och Trafikverket och att insatser kan göras innan anmälan.

Så här genomför ni Blåljuskollen

  1. Anmäl till ajourhallning-BAL@lm.se när kommunen är redo för att gå igenom Blåljuskollen. Detta för att möta upp behovet av stöd i arbetet till kommunerna.

    Ladda ner checklistan och påbörja arbetet med den. Här finns checklistan (docx, nytt fönster) för nedladdning.

    Blåljuskollen görs i anslutning till befintlig samverkan med Trafikverket och Lantmäteriet, och ska genomföras under ca 4-6 månader från anmälningsdatum (eller enligt överenskommelse).
  2. När kommunen har gått igenom Blåljuskollen skickas den till ajourhallning-BAL@lm.se. Både Lantmäteriet och Trafikverket tar sedan del av resultatet i det fortsatta arbetet med att kvalitetssäkra geodata för blåljusaktörer.

Tillsammans kan vi kvalitetssäkra geodata till Blåljusaktörer!

Frågor

Övergripande frågor samt frågor om adress, byggnad, elljusspår, vandringsleder och anläggningar hanteras av Lantmäteriets BAL-Support.

Frågor angående vägar tas emot av Trafikverket:
indatastod@trafikverket.se

Stödmaterial