Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Felsökning

Här får du tips om vad du kan göra om rinex-filen inte godkänns eller om du inte får något beräkningsresultat.

Om rinex-kontrollen misslyckas vid beställning av ett beräkningsjobb så kommer du att få ett meddelande om orsaken. Om du behöver hjälp med felsökning eller editering av rinex-filen kan du kontakta Swepos-driften.

Om en startad beräkning misslyckas kommer Swepos personal att larmas om detta. Efter felsökning kan sedan personalen starta om jobbet manuellt, eller meddela dig om eventuella problem. Här nedan är några vanliga orsaker till varför en beräkning inte kan slutföras.

Felaktig formatering av rinex-filen

Rinex-filen är positionsbunden och beräkningstjänsten läser rinex-filens huvud tecken för tecken. Det betyder att informationen i filhuvudet måste stå på rätt position i filen. Antenntypen läses fr.o.m. position 21 t.o.m. 36. I högra delen av filhuvudet står ”rubriker” till de olika raderna. Dessa ska börja i kolumn 61. Om någon av dessa uppgifter inte står på sin ”rätta” position i filhuvudet startas inte beräkningen. En blankrad efter rinex-filens huvud, d.v.s. efter END OF HEADER, kan också göra att beräkningen stoppas.

Nypunktens approximativa koordinater

Approximativa koordinater för nypunkten måste anges i rinex-filens huvud. Om dessa koordinater är för dåliga, d.v.s. för långt ifrån de slutliga koordinaterna, kan beräkningen stoppa eller ge dåligt resultat. En möjlighet för dig att kontrollera detta är att titta på en karta och se att koordinaterna är inom några km från den verkliga positionen.

Radbrytning efter sista posten

Det måste finnas en radbrytning (Enter) efter sista tecknet/raden i rinex-filen. Den kan t.ex. saknas om filuppladdningen avbrutits.

Dopplerdata

Statiska GNSS-observationer innehåller ibland dopplerdata. Eftersom dopplerdata baseras på två observationer i följd, så kan det hända att filens första observation inte innehåller doppler medan de nästföljande gör det. Däremellan finns det troligen en header med information om observationstyperna. Detta kan inte tjänsten hantera. Enklaste sättet att åtgärda detta är att välja bort observationstyperna D1 och D2 (doppler) vid skapande av rinex-filen.