Innehåll i geodetiska arkivet

Geodetiska arkivet innehåller akter och mätningshandlingar från slutet av 1700-talet och framåt.

Det omfattande innehållet i geodetiska arkivet består av bl.a. mätningar och beräkningar för de nationella geodetiska referensnäten – GNSS-mätningar, avvägningsdata, tyngdkraftsmätningar samt äldre längd- och vinkelmätningar.

Dessa mätningar och beräkningar ger koordinater och höjder för geodetiska punkter.

Innehåll i Lantmäteriets geodetiska arkiv

Objekttyp Antal
SWEREF-punkter, klass 1 i SWEREF 99 400
RIX 95-punkter, klass 2 i SWEREF 99 10 000
Triangelpunkter, klass A, från tredje rikstrianguleringen 4 000
Triangelpunkter, klass B, förtätning av tredje rikstrianguleringen 300
Triangelpunkter, klass C, inte avsedda för geodetisk stommätning 1 000
Äldre triangelpunkter 12 000
Planstödpunkter för flygsignalering 8 000
Astronomiska punkter 200
Höjdfixpunkter från tredje precisionsavvägningen, RH 2000 50 000
Äldre höjdfixpunkter 70 000
Barometerhöjdpunkter 6 000
Tyngdkraftspunkter 20 000
Beräkningshandskrifter och mätprotokoll 10 000
Punkt- och nätkartor 5 000