Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

DGNSS

Begreppet DGNSS avser idag främst relativ kodmätning i realtid.

Differential GNSS är ett samlingsbegrepp för mätning där man utnyttjar flera GNSS-mottagare för att minska osäkerheten i lägesbestämningen. Idag används DGNSS huvudsakligen för att beskriva de relativa mätmetoder som baseras på kodmätning, vilket bygger på en enklare princip – som är mindre känslig för signalavbrott – än bärvågsmätning.

Swepos DGNSS är en positioneringstjänst som ingår i Lantmäteriets öppna data.