HMK Referensgrupp och fokusgrupper

God samverkan är en förutsättning för att kunna göra rätt prioriteringar i utvecklingen av HMK. I HMK Referensgrupp och fokusgrupper har du möjlighet att påverka!

Vad gör referensgruppen och fokusgrupperna?

Referensgruppen är en samverkansform där deltagarna möts (ofta digitalt) för att diskutera branschgemensamma frågor och utmaningar, och gemensamt peka ut kompassriktningen för HMK. Bland annat har du möjlighet att svara på användarenkäter, samt tycka till om nya handböcker, webbkurser med mera i ett tidigt skede.

Förutom referensgruppen går det också att delta i särskilda fokusgrupper. Fokusgrupperna möjliggör fördjupning kring ett visst ämne eller frågeställning som är särskilt prioriterat i HMK-arbetet.

I HMK-kalendariet kan du se vilka referens- och fokusgruppsmöten som är planerade.

Underlag från referensgruppsmöten

Underlag från HMK Referensgruppsmöte 22 mars 2022:

Presentation från Referensgruppsmöte (pdf, nytt fönster).

Underlag från HMK Referensgruppsmöte 14 oktober 2021:

Underlag från HMK Referensgruppsmöte 17 februari 2021

Kontakta oss

Kontakta hmk@lm.se om du är intresserad av att delta i referensgruppen eller någon av fokusgrupperna.

Frågor och svar

Den som har intresse av HMK-området är välkommen att ingå i referensgruppen. Man deltar med den ambitionsnivå man själv tycker är lämplig – från att endast ta del av e-postutskick till att delta aktivt i revideringsarbete, remisser m.m. Det är upp till dig hur mycket du vill påverka HMK!

I dagsläget har referensgruppen ca 1-2 möten per år. Utöver detta sker möten i de olika fokusgrupperna, samt informationsutskick vid behov.

Under 2021-2022 har HMK fokusgrupper kring följande teman:

  • kommunalteknik inom MBK-området
  • geodesitillämpningar
  • krav & upphandling
  • geodatakvalitet.

Kontakta hmk@lm.se för intresseanmälan. Kom ihåg att ange vilken/vilka fokusgrupper du vill delta i.