Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Äldre versioner av HMK-dokument

Här återfinns äldre versioner av HMK-dokument. 

Läs mer om våra rekommendationer för att läsa dokument på vår webbplats.

Bilddata

Fordonsburen laserdatainsamling

Fotogrammetrisk detaljmätning

Geodatakvalitet

Geodetisk infrastruktur

GNSS-baserad detaljmätning

Grundkarta

HMK – Digital grundkarta 2020 (pdf, nytt fönster)

Höjddata

HMK – Höjddata 2015 (pdf, nytt fönster)

Introduktion

Kravställning vid geodetisk mätning

HMK – Kravställning vid geodetisk mätning 2017 (med aktualitetsbeskrivning från 2020) (pdf, nytt fönster)

Laserdata

Ordlista och förkortningar

Ortofoto

Referenssystem och geodetisk mätning

Stommätning

Terrester detaljmätning

Terrester laserskanning