Handböckerna i HMK

HMK består av ett antal handböcker som tar upp olika teman, till exempel specifika insamlingstekniker eller geodataprodukter. I HMK-serien ingår också fyra gemensamma referensdokument för att underlätta användningen av de tematiska handböckerna.

Krav och rekommendationer

De tematiska handböckerna innehåller textrutor med rubrikerna "Krav" och "Rekommendationer". Hur dessa ska tillämpas beskrivs i respektive handbok. Vid ändringar i handböckerna som omfattar krav och rekommendationer publiceras alltid nya versioner, med unikt årtal. Om mindre justeringar sker i senaste version redovisas detta i HMK-loggen (pdf, nytt fönster).

Handböckerna och läsarkivet

Alla handböcker finns tillgängliga i pdf-format och kan skrivas ut och spridas för icke-kommersiellt bruk. Detta gäller även de äldre versionerna av handböckerna, från 2013 och framåt.

I Läsarkivet finns HMK:s tekniska rapporter, Handbok till mätningskungörelsen från 1990-talet, samt andra länkar och lästips med koppling till HMK

Gemensamma referensdokument

HMK - Introduktion 2017 (pdf, nytt fönster)

HMK – Geodatakvalitet 2017 (pdf, nytt fönster)

HMK – Geodetisk infrastruktur 2021 (pdf, nytt fönster)

HMK – Ordlista – termer och förkortningar, april 2022 (pdf, nytt fönster)

Tematiska handböcker

HMK – Digital grundkarta 2021 (pdf, nytt fönster)

HMK – Flygfotografering 2017 (pdf, nytt fönster)

Engelsk kortversion - Aerial photography (pdf, nytt fönster)

HMK – Flygburen laserskanning 2017 (pdf, nytt fönster)

Engelsk kortversion - Airborne laser scanning (pdf, nytt fönster) 

HMK – Fordonsburen laserskanning 2017 (pdf, nytt fönster)

Engelsk kortversion - Mobile laser scanning (pdf, nytt fönster)

HMK – Fotogrammetrisk detaljmätning 2017 (pdf, nytt fönster)

HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2021 (pdf, nytt fönster)

HMK – Höjddata 2017 (pdf, nytt fönster)

HMK – Ortofoto 2017 (pdf, nytt fönster)

HMK – Stommätning 2021 (pdf, nytt fönster)

HMK – Terrester detaljmätning 2021 (pdf, nytt fönster)

HMK – Terrester laserskanning 2021 (pdf, nytt fönster)