Vill du ändra på en fastighet eller tomt?

En fastighet, det vill säga en tomt eller bit mark, kan ändras på olika sätt. Den kan delas, läggas ihop och föras över till en annan.

Testbild

Kanske har din släkting mark som du skulle vilja bygga ett hus på? Hur gör man då om man vill dela av marken och skapa en ny fastighet?

Ansök om lantmäteriförrättning 

För att en fastighet ska kunna ändras behöver du ansöka om att göra det som kallas lantmäteriförrättning. Det är Lantmäteriet och ibland kommunens egen lantmäteriavdelning som utför lantmäteriförrättningen. 

En fastighet kan ändras på olika sätt. Den kan:

  • delas (genom avstyckning eller klyvning)
  • läggas ihop (genom sammanläggning)
  • överföras till annan fastighet (genom fastighetsreglering).

Läs om att ändra, lägga ihop och dela en fastighet.

Tänk på! En lantmäteriförrättning kostar redan från när vi tagit emot din ansökan. Det är den tid vi behöver lägga ner på ditt ärende som avgör kostnaden. 

Läs mer om att ändra fastigheter med lantmäteriförrättning

Tillbaka till Guide – köpa, äga och ändra fastigheter

Frågor och svar

Lantmäteriförrättningar kostar olika och det är många faktorer som avgör den slutliga kostnaden. På vår webbplats kan du få en bra uppfattning om kostnaden via våra prisexempel.

Läs mer om kostnader och ta del av prisexempel

Hur lång tid tar det?

En lantmäteriförrättning är mer än att bara rita ett nytt streck på kartan. Ofta krävs utredning ifall det är möjligt att skapa tomten på det sätt som önskas.

Saker som påverkar tiden är:

  • Hur lätt eller svårt det är att genomföra
  • Hur lång kötiden är (men om du ska bygga bostad på tomten kan du få förtur)

Läs mer om handläggningstider och kötider

Nej, för att få veta ifall det är möjligt att ändra på fastigheten på det sätt du önskar behöver du skicka in en ansökan om lantmäteriförrättning. Lantmäteriet tar även ut ett fast belopp för varje inskickad ansökan, oavsett ärendets utgång eller om ansökan återkallas.

Läs mer om kostnader för ansökan.

Att undersöka frågan om bygglov kan vara bra i flera sammanhang. Är du på väg att köpa en tomt där du önskar bygga ett hus? Eller köpa en fastighet där du planerar att bygga ut? Ja, då är det bra att på förhand ta reda på vilka möjligheter till bygglov som finns. Det kan också vara bra att i vissa fall vid köp kontrollera om det finns bygglov för exempelvis tillbyggnader. När det gäller ansökan om bygglov är det respektive kommun, byggnadsnämnd eller motsvarande, som handlägger ärenden om bygglov, marklov och så vidare.

Läs mer om bygglov på boverket.se (nytt fönster)