Att vara fastighetsägare, vad innebär det?

Det kan vara mycket att hålla koll på i samband med ett husköp. Kanske har du hört talas om lagfart, inteckning och pantbrev? 

Testbild

Registrera dig som ägare

När du har köpt eller på annat sätt övertagit en fastighet exempelvis genom gåva eller arv, måste du bli registrerad som ägare. Det gör du genom att ansöka om en så kallad lagfart. Lagfarten är en registrering i fastighetsregistret och ses som ett bevis på att du äger din fastighet. Ansökan ska göras inom tre månader från att du köpt eller tagit över fastigheten.

I många fall hjälper mäklare eller bank till med själva ansökan. Men du kan även göra det själv i Lantmäteriets e-tjänst eller genom att posta en pappersansökan till oss.

I samband med att du beviljas lagfart ska du även betala expeditionsavgift och stämpelskatt.

Läs mer om ansökan om lagfart.

Om du vill använda en fastighet som säkerhet

När du ansöker om en inteckning i din fastighet får du ett pantbrev. Pantbrev är oftast digitala, men kan också vara skriftliga.
Pantbrev är bevis på att inteckning har beviljats.

Ofta får du hjälp med detta av banken eller någon annan som lånar ut pengar till dig med fastigheten som säkerhet.

Vill du veta mer om detta eller själv ansöka så kan du besöka våra sidor om inteckning och pantbrev.

Läs mer om inteckning och pantbrev.

Vem kan hjälpa mig att värdera min fastighet?

För att ta reda på aktuellt marknadsvärde av en fastighet hänvisar Lantmäteriet till externa aktörer som exempelvis mäklare, banker och andra värderingsinstitut.

Taxeringsvärde

Du kanske har hört talas om fastigheters taxeringsvärde? Taxeringsvärdet är ett värde som bland annat talar om hur mycket du ska betala i fastighetsskatt. På Skatteverkets webbplats (nytt fönster) kan du söka efter beslutade taxeringsvärden för olika typer av fastigheter. Det är också till Skatteverket du kan vända dig för frågor om taxeringsvärde.

Hur fungerar äganderätt, tomträtt och arrende?

Äganderätt

Äganderätt innebär att du äger fastigheten, det vill säga eventuella byggnader
och marken den är placerad på. Det innebär att du i stor utsträckning får bestämma över din fastighet. Men som fastighetsägare har du även ansvar för och skyldighet att följa kommunens detaljplan och regler för bygglov samt att visa hänsyn till dina grannar.

Så ta reda på vad som gäller för aktuell fastighet hos respektive kommun.
Visste du att det även finns motsvarande ägandeform, men för lägenheter? Dessa kallas ägarlägenheter, men är ännu inte så vanliga i Sverige.

Tomträtt

En tomträtt ger dig nyttjanderätt att använda en fastighet på liknande villkor som om man äger. Oftast är det kommunen som äger marken. Tomträttsinnehavaren har oftast nyttjanderätt på lång tid liknande ett arrende.

Arrende

Ett arrende kan ägas av i stort sett vem som helst, men du som arrenderar får mot en avgift exklusiv rätt att nyttja marken. Du kan pantsätta en tomträtt (det vill säga använda den som säkerhet vid belåning), men inte ett arrende, och du får också göra avdrag på fastighetsskatten på tomträtt men inte på arrende.


Tillbaka till Guide – köpa, äga och ändra fastigheter.