Produkter inom fastighetsinformation

Produkter inom fastighetsinformation från bland annat Fastighetsregistret, Fastighetsprisregistret och Lägenhetsregistret kan beställas via våra tjänster och övriga produkter. 

Lantmäteriets geodata omfattar både fastighetsinformation och geografisk information som används inom en mängd verksamheter i samhället och kan tillhandahållas på olika sätt.

Pågående produktutveckling inom fastighetsinformation.

Se leveranser under storhelger.

Du hittar våra produkter inom fastighetsinformation på sidan Geodataprodukter.