Anteckningsärenden

De uppgifter som Fastighetsinskrivningen registrerar i fastighetsregistret är inte bara lagfarter och inteckningar utan även andra inskrivningar, till exempel anteckningar.

Det här är en anteckning

En anteckning kan vara något som handlar om: 

  • Utmätning och betalningssäkring
  • Kvarstad och förvar
  • Anmälan om ny ställföreträdare för förvaltning av samägda jordbruksfastigheter
  • Intresseanmälan för bostadsrättsförening
  • Intresseanmälan för arrendators rätt att förvärva arrendestället
  • Exekutiv försäljning eller expropriation
  • Uppgift om tvist vid domstol om hävning, återgång av förvärv av fast egendom eller tomträtt eller om bättre rätt
  • Förelägganden och förbud enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken
  • …eller övriga anteckningar som ska antecknas enligt lag eller annan författning

Vill du registrera eller ta bort en anteckning i fastighetsregistret?

Nu kan alla underlag för en anteckning skickas in via e-post fastighetsinskrivning@lm.se till Fastighetsinskrivningen, som skriver in eller tar bort anteckningen i fastighetsregistret. 

Så här gör du:

Mejla anmälan eller underlaget för anteckningen till fastighetsinskrivning@lm.se och skriv ”anteckningsärende” i ämnesraden. Det är viktigt att ämnesraden innehåller ordet ”anteckningsärende” så att bifogade handlingar hamnar rätt hos oss.

Vi rekommenderar att de handlingar som bifogas, till exempel beslut eller andra handlingar skickas in i pdf-, doc- eller odt-format.

Observera att de handlingar som skickas in ska vara i sådant format och skickas med sådana rutiner att Lantmäteriet kan ta emot, läsa och bevara handlingarna och skydda sig mot datavirus och andra hot mot informationssäkerheten.

Frågor och svar

En bostadsrättsförening som vill förvärva en hyresfastighet för ombildning till bostadsrätter kan göra en intresseanmälan.

Anmälan ska bland annat innehålla vissa uppgifter om bostadsrättsföreningen och vilken fastighet anmälan gäller. Ett särskilt intyg från föreningens styrelse ska också skickas med.

Tänk på att det endast går att skriva in en intresseanmälan åt gången i fastighetsregistret. Det innebär att en ny intresseanmälan kan skrivas in tidigast på den inskrivningsdag då den tidigare intresseanmälan har slutat gälla.

Ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (pdf, nytt fönster).

Om ditt arrendeställe blir till salu och du vill köpa det behöver du skicka in en intresseanmälan till Lantmäteriet. 

Detta gäller jordbruksarrenden som omfattar bostad åt arrendatorn och bostadsarrenden. Det innebär att jordägaren inte får sälja arrendestället utan att först erbjuda arrendatorn att köpa det.

Denna hembudsskyldighet gäller endast om arrendatorn gjort en så kallad intresseanmälan hos Fastighetsinskrivningen.

En intresseanmälan får göras av arrendatorn. Vid bostadsarrende krävs att det finns en bostad på arrendet och att huset har ett taxeringsvärde.

Förutom ansökan ska sökanden ge in arrendeavtalet i original eller i bestyrkt kopia till Lantmäteriet.

Avser anmälan ett bostadsarrende ska även en handling som visar att huset har fått ett taxeringsvärde ges in.

Intresseanmälan för arrendatorers rätt att förvärva arrendestället (pdf, nytt fönster).