Så bestyrker du handlingar digitalt i en lantmäteriförrättning

Här kan du ta del av information samt vanliga frågor och svar gällande att bestyrka handlingar digitalt i en lantmäteriförrättning.

Varför behöver handlingarna bestyrkas?

När en ansökan om lantmäteriförrättning kommer in till oss och vi inleder ett ärende, behöver vi försäkra oss om att handlingar som skickas in i ärendet överrensstämmer med originalen.

För att säkerställa det behöver kopior av handlingar bestyrkas. Det gäller oavsett om kopiorna skickas in digitalt, eller via papper. Det omfattar också kopior som skickas in i en pågående lantmäteriförrättning. 

Du själv kan inte bestyrka dina handlingar

Observera att du inte kan bestyrka handlingar som du berörs av. Det innebär exempelvis att du inte kan bestyrka en bygglovshandling om det är du som har beviljats bygglov.

Frågor och svar

Du har fått detta mejl för att du har blivit inbjuden av någon att bestyrka handlingar i en lantmäteriförrättning. Du som bestyrker intygar att kopian överensstämmer med originalet. Vem som har bett dig bestyrka handlingen, framgår i det mejl som du har fått från oss. Har du frågor om detta, kan du kontakta inbjudaren på den e-postadress som anges i mejlet. 

Du har fått mejlet för att du har blivit inbjuden av någon att bestyrka handlingar i en lantmäteriförrättning. Du som bestyrker intygar att kopian överensstämmer med originalet. Vem som har bett dig bestyrka handlingen, framgår i det mejl som du har fått från oss. 

Om du har fått uppmaning att bestyrka en handling digitalt till din jobbmejl, kan det bero på att det är du, din kommun, länsstyrelse eller myndighet, som har upprättat handlingen. Om du kan intyga att handlingen överrensstämmer med originalet, kan du göra det genom att logga in med ditt personliga BankID. 

Varför måste jag använda mitt personliga BankID när jag ska bestyrka handlingen?

Vid ett digitalt bestyrkande måste du än så länge använda din personliga e-legitimation (t.ex. BankID) till dess att digitala tjänste-ID införs för myndigheter och kommuner.

Hur bestyrker jag handlingen om jag inte vill använda mitt personliga bank-id?

I dagsläget behöver du använda ditt personliga BankID för att bestyrka handlingar som ska skickas in till Lantmäteriet digitalt. Om du inte vill, eller kan använda ditt personliga BankID, kan du bortse från begäran att bestyrka handlingen. 

Observera att om du nekar/avböjer att bestyrka handlingen så kommer den som har bett dig bestyrka handlingen inte kunna bifoga handlingen till sin ansökan eller sitt pågående ärende. 

  1. Om du har blivit inbjuden att bestyrka en handling digitalt får du ett mejl från Lantmäteriet (noreply@lm.se). Klicka på länken  ”Logga in för att skriva under” och logga in i e-tjänsten med din e-legitimation.
  2. Kontrollera den handling som ska bestyrkas och klicka sedan på Bestyrk kopia. Om du inte vill eller kan bestyrka handlingen klickar du istället på Avböj/Neka.
  3. Om du har klickat på Bestyrk kopia så kommer det upp ytterligare information som uppmanar dig att legitimera dig med din e-legitimation. Klicka Gå vidare till E-legitimering för att bestyrka handlingen.

Om du nekar/avböjer att bestyrka handlingen så kommer den som bett dig bestyrka handlingen inte kunna bifoga handlingen till sin ansökan eller sitt pågående ärende.