5. Slutbetalning

När lantmäteriförrättningen är färdig får du en sista räkning från oss.

5. Slutbetalning - höger 2/4

Kostnaden avgörs av den tid vi har behövt lägga ner på ärendet. Här hittar du kostnadsexempel och information om våra avgifter.

Om du har tagit tillbaka din ansökan om lantmäteriförrättning eller om vi av något annat skäl inte kan genomföra den förändring du ansökt om så avslutar vi vårt arbete. Då tar vi bara betalt för den tid vi redan lagt ner och för arbetet med att avsluta ditt ärende.