Languages Lättläst Teckenspråk

E-tjänster för företag eller professionella användare

En del av våra e-tjänster för professionella användare kräver inloggning. Du hittar information om hur du ansöker om användarkonto i länkarna för respektive tjänst.

Inloggning med e-legitimation fungerar i dagsläget endast för våra e-tjänster för privatpersoner.

På sidan driftinformation kan du se aktuell driftinformation om våra system.

 

I tjänsten kan du ansöka om lagfart och tomträttsinnehav när köpt, fått, ärvt eller bodelat en fastighet.

Om du är ombud som blivit utsedd av en privatperson att sköta deras ärende kan du logga in med din personliga e-legitimation och sköta ärendet genom det.

Ansök med e-legitimation

För att ansöka behöver du ha en giltig e-legitimation och gåvo-, arv- eller köpehandlingar tillgängliga.

Ansök med inloggningsuppgifter

I tjänsten kan du professionella ingivare som står under tillsyn och har inloggningsuppgifter, logga in i vårt system för att ansöka om lagfart, tomträttsinnehav och inteckning.

Frågor

Har du frågor om tjänsterna, välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 eller via e-post.

I e-tjänsten för lantmäteriförrättningar kan du följa dina pågående lantmäteriförrättningar från start till mål. Tjänsten är tillgänglig både för dig som privatperson eller som företrädare för en organisation, en kommun eller ett företag.

Avtalstjänst för dig som behöver förrättningskartor/handlingar och historiska kartor i ditt arbete. Tjänsten kräver inloggning och lösenord.

I Prisberäknaren kan du räkna ut avgifter för de produkter som du önskar beställa. I Beställningssystemet kan du som återförsäljare lägga dina egna beställningar samt redovisa användning av försålda licenser. Tjänsterna kräver att du har inloggning.
Från det digitala geodetiska arkivet (DGA) kan du göra uttag i form av punktbeskrivningar, koordinat- och höjduppgifter.

Våra geodatatjänster riktar sig till dig som vill använda Lantmäteriets geografiska och fastighetsinformation i dina egna system eller applikationer eller via ett maskin till maskin-gränssnitt.

Läs mer om våra geodatatjänster

I GeoLex kan du söka information om flygbilder och ortofoton. Även indexrutor och bladindelning kan visas antingen i koordinatsystemet SWEREF 99 TM eller i RT90. Ingen inloggning krävs. 

Annan information t.ex. planer och utfall, presenteras på produktsidorna.

 

Applikationen LINA (Lantmäteriets InsamliNgsApplikation) används av Sveriges kommuner för att registrera information om Byggnader, Adresser och Lägenheter i Fastighets- och Lägenhetsregistret.

Antura används i samarbete med externa partners som ett stöd för dokumenthantering.

Har du frågor om Antura är du välkommen att kontakta projektkontoret@lm.se