Languages Lättläst Teckenspråk

Meridiankonvergens

Beräkna meridiankonvergensen för svenska kartor, genom att ange koordinater i antingen SWEREF 99 TM eller RT 90 2,5 gon V 0:-15. Inom Sverige känner tjänsten av vilket koordinatsystem som angetts.

Ex: 6728429.691 Ex: 1572570.362