Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Fastighetsinskrivning

Fastighetsinskrivningsområdet är generellt sett underforskat i Sverige. Lantmäteriet har sedan några år ett uttalat intresse för att stärka forskningen inom området. Vi har inget uppdrag från regeringen att själva bedriva sådan forskning, men vi vill bidra främst genom samarbete med universitet och högskolor.

Av de sju forskningsämnen som Lantmäteriet fokuserar på har ett konkret beröring med Fastighetsinskrivning: Systemet för transaktioner och rättigheter rörande fast egendom.

Läs mer om Lantmäteriets kompetensförsörjningsstrategi (pdf, nytt fönster) och om våra industridoktoranders forskning.

För mer information: David Fridh, telefon 026-63 39 95