Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Hjälp och tips till Geoskolans kartverktyg

Här hittar du en beskrivning av funktionerna i Geoskolans kartverktyg, så som kartlager och verktyg.

Ikonernas funktioner

Beskrivning av de ikoner som finns i kartverktyget
Ikon Beskrivning av funktion
layers Kartlager indelade i olika teman med information från olika myndigheter.
Skärmklipp från kartapplikationen som visar menyn Kartlager, där man ser olika teman man kan välja genom att klicka på plustecknen. Det står Berg, jord och hydrologi,  Fornminnen, Flygfoton och höjddata, Historiska kartor,  Samhälle, Biologi och Miljö. Klicka på plustecknet vid varje tema för att välja kartlager.Bild på ikon med ett plustecken på, som används för att se de teman som finns under Kartlager..
Skärmklipp från kartapplikationen. Kartlagret Brunnar är valt genom att rutan till vänster om namnet på kartlagret är klickat i.

Välj kartlager genom att klicka i rutan till vänster om namnet på kartlagret.check_box

Dra punkten för att justera transparens. Bild på slide-ikon 

Visa teckenförklaring genom att klicka på symbolen: list

I teckenförklaringen visas även källa dvs vilken myndighet som tillhandahåller kartlagret.

Skärmklipp från kartapplikationen som visar hur du gör för att få kartan att zooma in till det valda kartlagret. Klicka på kartlagernamnet och sedan på texten: Zooma till karta, så zoomar kartan in till det valda kartlagret. Detta alternativ finns bara för vissa kartlager.
mouse Klicka med höger musknapp i kartan för att få fram lägesinformation där du pekar i kartan. Observera, att det kan vara vänster musknapp om du i din dator valt inställningar för vänsterhänta. Lägesinformationen innehåller koordinater i formatet SWEREF 99 TM, och höjdinformation i meter.
Bild på ikon med ett plustecken överst och ett minustecken underst. Klicka på plustecknet för att zooma in i kartan och klicka på minustecknet för att zooma ut i kartan.
build Verktyg för att panorera, zooma, mäta, skriva ut, söka plats, rita och visa position.
home Hemknappen zoomar ut till kartans startläge.
open_with Panorera i kartan genom att klicka på ikonen och flytta markören i kartan.
zoom_in Zooma in i kartan genom att klicka på symbolen och flytta markören i kartan. Dra en rektangel över det område som ska zoomas in.
zoom_out Zooma ut i kartan genom att klicka på symbolen och flytta markören i kartan. Dra en rektangel över det område som ska zoomas ut.
straighten Mät längd (avstånd) genom att klicka på symbolen och flytta markören i kartan. Klicka för att börja mäta, klicka för att fortsätta rita och dubbelklicka eller klicka på sista punkten för att avsluta.
signal_cellular_null Mät yta (area) genom att klicka på symbolen och flytta markören i kartan. Klicka för att börja rita, klicka för att fortsätta rita, klicka för att fortsätta rita och dubbelklicka eller klicka på sista punkten för att avsluta.
print Skriv ut aktuell karta genom att klicka på symbolen. Utskriftsområdet visas i kartan. Ange kartnamn, välj utskriftsorientering – stående eller liggande A4, välj skala och lägg till beskrivning och källa. Klicka på knappen Skriv ut för att skapa en pdf-fil som du kan spara eller skriva ut.
search Sök plats genom att klicka på symbolen och skriv i textrutan. Så snart du skrivit en bokstav visas förslag på platser. Välj plats och kartan zoomar in till den platsen.
edit Rita punkt, linje, polygon och skriv text i kartan.
my_location Visa min position i kartan, visar din position med en markering i kartan. Första gången som du använder Min position så kommer webbläsaren att begära rättigheter av dig för att komma åt din plats. Tänk på att om du är uppkopplad på ett nätverk kan positionen visa fel om nätverket har en station på annat ställe. För bästa resultat används med fördel telefonens eller datorns egen GPS-signal.