Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Gymnasiet

Är du lärare i geografi, historia, samhällskunskap, biologi, naturkunskap, teknikorienterade ämnen, matematik eller idrott?  Behöver du förutsättningar för att digitalisera din undervisning?

gymnasiet750.jpg

Här hittar du förslag på lektioner som stödjer kunskapskraven i läroplanen och är framtagna i samarbete med lärare. Du kan enkelt anpassa lektionsförslagen till ditt närområde eftersom du har tillgång till rikstäckande information i kartverktyget.

Till varje lektionsförslag finns en lärarhandledning som ger en inledande beskrivning, syfte med uppgiften, delmoment, hur lång tid lektionen beräknas ta och kopplingen till läroplanens mål.

Introduktion för lärare

Här hittar du information om Lantmäteriet, geodata och dess användningsområden samt en introduktion till hur du kan använda Geoskolan i undervisningen.

Introduktion till Geoskolan för lärare (pdf)

Lektionsförslag

Öva källkritisk granskning

Använd Geoskolan till övningar i att värdera fakta och därigenom utveckla förmågan att kritiskt granska källor. Här finns goda möjligheter att träna eleverna i att resonera om källors relevans och trovärdighet för att stärka den källkritiska förmågan.

Kunskapsbank 

Ta del av mer intressanta fakta:


Har du önskemål, idéer eller material att dela med dig av? Välkommen att kontakta oss på info@geoskolan.se.