Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Tillgänglighet för lantmateriet.se

Lantmäteriet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver hur lantmateriet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lantmäteriet.se i nuvarande version publicerades 12 juni 2018. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lantmateriet.se som inte är tillgängligt för dig är du välkommen att kontakta Lantmäteriets Kundcenter.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka ett mail till oss på webbtillganglighet@lm.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (digg.se, nytt fönster) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (öppnas i nytt fönster). 

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Dokument och blanketter

Våra webbplatser och digitala tjänster har en del dokument och blanketter som inte uppfyller kraven. Vissa dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ. Vi förbättrar dokumenten och blanketterna löpande och vid behov.

Lantmateriet.se

 • Alternativ erbjuds inte om en inspelning enbart består av ljud eller video [WCAG 1.2.1 A]
 • Inspelad rörlig media textas inte alltid [WCAG 1.2.2 A]
 • Det saknas tidsoberoende alternativ eller en ljudbeskrivning av all förinspelad video [WCAG 1.2.3 A]
 • Det saknas ljudbeskrivningar av all förinspelad video [WCAG 1.2.4 AA]
 • Innehåll som är på annat språk än svenska på svenska sidor markeras inte i koden [WCAG 1.2.5 AA]
 • Sidan klarar inte av zoomning av text till 200% [WCAG 1.4.4 AA]
 • Webben saknar sitemap för besökare [WCAG 2.4.5 AA]
 • Det är inte tydligt var fokus är om man tabbar på puffar [WCAG 2.4.7 AA]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast Q4 2020

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tillgängligheten för tjänsten. Senast bedömningen gjordes den 10 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 september 2020.

Vem äger fastigheten

 • Se till att text går att förstora utan problem. [WCAG 1.4.4 AA]
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. [WCAG 4.1.2 A]
 • Möjliggör röststyrning av knappar och kontroller. [WCAG 2.5.3 A]
 • Statusmeddelanden kan bli automatiskt tydliggjorda genom role-attribut, aria-live eller liknande, utan att först få fokus. [WCAG 4.1.3 AA]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast innan slutet av Q1 2021.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tillgängligheten för tjänsten. Senast bedömningen gjordes 21 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.

Tjänsten Vem äger fastigheten? publicerades 28 april 2020.
http://vemagerfastigheten.lantmateriet.se (nytt fönster)

Lantmäteriförrättning

 • Skriv tydliga länkar – Kan förekomma vissa brister. [WCAG 2.4.4 A]
 • Ge förslag på hur fel kan rättas till – Kan förekomma vissa brister. [WCAG 3.3.3 AA]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast Q4 2020.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tillgängligheten för tjänsten. Senast bedömningen gjordes var 25 september 2020.

Tjänsten Lantmäteriförrättning i nuvarande version publicerades den 2020-09-23.
https://enak.etjanster.lantmateriet.se/ (nytt fönster) 

Oskäligt betungande anpassning

Lantmäteriet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Dokument från våra system: Många av våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi arbetar kontinuerligt med detta.

Min Fastighet: Applikationen innehåller brister men kommer att genomgå en större ombyggnation alternativt ersättas under 2021. Vi tolkar det därför som att applikationen är undantagen direktivet (12 § SFS 2018:1937) tillsvidare då det inte är resursmässigt försvarbart att utföra förändringar dessförinnan. https://minfastighet.etjanster.lantmateriet.se/ (nytt fönster)

E-ansökan Fastighetsinskrivning: används av professionella ingivare och kan endast användas av en begränsad krets användare. Offentliggjordes innan den 23 september 2019, så den omfattas inte av direktivet förrän en större uppdatering görs. http://eansokanfi.lantmateriet.se/ (nytt fönster)

Geodataportalen: Applikationen innehåller brister men kommer att genomgå en större ombyggnation alternativt ersättas under 2021. Vi tolkar det därför som att applikationen är undantagen direktivet (12 § SFS 2018:1937) tillsvidare då det inte är resursmässigt försvarbart att utföra förändringar dessförinnan. 
https://www.geodata.se/geodataportalen/ (nytt fönster) 

Medgivandetjänsten: Kommer att avvecklas under Q1 2021.

Geodata.se: Avvecklas 30 oktober 2020.

Historiska kartor: Applikationen kan innehålla brister men kommer att genomgå en större ombyggnation alternativt ersättas under 2021. Vi tolkar det därför som att applikationen är undantagen direktivet (12 § SFS 2018:1937) tillsvidare då det inte är resursmässigt försvarbart att utföra förändringar dessförinnan. https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor (nytt fönster)

Stompunkt: För närvarande uppfyller tjänsten Hitta Stompunkt delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Vi är medvetna om följande brister:

 • ARIA-landmärken och role används inte på ett konsekvent sätt. Detta kan försvåra användning med skärmläsare. [WCAG 2.4.1 A, WCAG 1.3.1 A]
 • Entangentskommandon (+ och -) finns för in- och utzoomning i kartan. [WCAG 2.1.4 A]
 • Flera knappar saknar maskinläsbar text. [WCAG 2.5.3 A]

Vi bedömer att vidare anpassning av tjänsten skulle vara orimligt kostsamt. Användare som har problem att nyttja tjänsten kan istället kontakta Geodetiska arkivet.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

Min karta: Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Min karta är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937. https://minkarta.lantmateriet.se/ (nytt fönster) 

Kartutskrift: Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Kartutskrift är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937. https://kartutskrift.lantmateriet.se/ (nytt fönster) 

Förbättra kartan: Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Förbättra kartan är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937. https://forbattrakartan.lantmateriet.se/ (nytt fönster) 

Kartsök och ortnamn: Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Kartsök och ortnamn är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937. https://kso.etjanster.lantmateriet.se/ (nytt fönster)

IOS appar: Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Min karta är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937. Appen i Appstore: https://itunes.apple.com/app/id1495766306 (nytt fönster) samt appen i Google Play Store: http://play.google.com/store/apps/details?id=se.lantmateriet.minkarta (nytt fönster)

FR Webb: Tjänsten kommer att avvecklas i slutet av 2023 och kommer innan dess inte att genomgå någon omfattande omgörning. 

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt § 2 förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service:

Vissa dokument som är publicerade före 23 september 2018.

Vissa Filmer som är publicerade före 23 september 2020.