Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Tillgänglighet för lantmateriet.se

Lantmäteriet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver hur lantmateriet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Brister i tillgänglighet

Här har vi samlat tillgänglighetsredogörelser för våra webbplatser och digitala tjänster som har lanserats efter 23 september 2018. Allt eftersom kommer vi fylla på med redogörelser för äldre digitala tjänster.

Tillgänglighetsredogörelse för: Ansök om Lantmäteriförrättning och se pågående ärenden

För närvarande uppfyller tjänsten enak.etjanster.lantmateriet.se delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Dokument saknar beskrivande titlar
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 2.4.2 A]
 • Skriva tydliga länkar
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 2.4.4 A]
 • Systemet går att hantera med enbart tangentbordet.
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 2.1.1 A]
 • Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 2.4.1 A]
 • Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla.
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 1.4.13 AA]
 • Se till att text går att förstora utan problem
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 1.4.4 AA]
 • Gör det möjligt att ångra klick
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 2.5.2 A]
 • Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 1.3.3 A]
 • Beskriv med text allt innehåll som inte är text
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 1.1.1 A]
 • Formulär saknar taggen autocomplete
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 1.3.5 AA]
 • Formulär inmatning fel markeras inte korrekt för skärmläsare
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 3.3.1 A]
 • Förslag på korrekt inmatning presenteras inte alltid för användaren
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 3.3.3 AA]
 • HTML-koden validerar utan allvarliga fel
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 4.1.1 A]
 • Möjliggör röststyrning av knappar och kontroller
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 2.5.3 A]
 • Statusmeddelanden kan inte bli automatiskt tydliggjorda genom role-attribut, aria-live eller liknande, utan att först få fokus
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 4.1.3 AA]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2020 Q3.

Vi gör regelbundet en självskattning (intern testning) av tillgängligheten för tjänsten. Senast bedömningen gjordes 2020-02-10.

Tjänsten enak.etjanster.lantmateriet.se i nuvarande version publicerades den 2020-02-07.

Tillgänglighetsredogörelse för Hitta stompunkt

För närvarande uppfyller tjänsten Hitta Stompunkt delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

 • ARIA-landmärken och role används inte på ett konsekvent sätt. Detta kan försvåra användning med skärmläsare. [WCAG 2.4.1 A, WCAG 1.3.1 A]
 • Entangentskommandon (+ och -) finns för in- och utzoomning i kartan. [WCAG 2.1.4 A]
 • Flera knappar saknar maskinläsbar text. [WCAG 2.5.3 A]

Vi bedömer att vidare anpassning av tjänsten skulle vara orimligt kostsamt (insert juridisk referens here). Användare som har problem att nyttja tjänsten kan istället kontakta Geodetiska arkivet.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tillgängligheten för tjänsten 25/11 2019.

Tjänsten Hitta Stompunkt publicerades den 21/2 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15/5 2020.

Länk till tjänst: http://stompunkt.lantmateriet.se/ 

Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Kartsök och ortnamn är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937.

Självklart arbetar vi ändå för att göra våra tjänster tillgängliga för så många användare som möjligt.

Länk till tjänsten: https://kso.etjanster.lantmateriet.se/ 

Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Kartutskrift är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937.

Självklart arbetar vi ändå för att göra våra tjänster tillgängliga för så många användare som möjligt.

Länk till tjänsten: https://kartutskrift.lantmateriet.se/

Tillgänglighetsredogörelse för lantmateriet.se

För närvarande uppfyller webbplatsen lantmäteriet.se delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Mediaslider saknar tydlig pausfunktion
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 2.2.2 A]
 • Dokument saknar beskrivande titlar
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 2.4.2 A]
 • Skriva tydliga länkar
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 2.4.4 A]
 • Det är inte tydligt var fokus är om man tabbar på puffar
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 2.4.7 AA]
 • Cookie consent rutan hamnar sist i fokusordningen
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 2.4.3 A]
 • Sidan klarar inte av zoomning av text till 200%
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 1.4.4 AA]
 • Det finns innehållsbärande bilder som saknar alt tagg
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 1.1.1 A]
 • Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 3.3.2 A]
 • Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 3.2.2 A]
 • Formulär saknar taggen autocomplete
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 1.3.5 AA]
 • Formulär inmatning fel markeras inte korrekt för skärmläsare
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 3.3.1 A]
 • Förslag på korrekt inmatning presenteras inte alltid för användaren
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 3.3.3 AA]
 • Alternativ erbjuds inte om en inspelning enbart består av ljud eller video  
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 1.2.1 A]
 • Inspelad rörlig media textas inte alltid
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 1.2.2 A]
 • Det saknas tids oberoende alternativ eller en ljudbeskrivning av all förinspelad video
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 1.2.3 A]
 • Det saknas ljudbeskrivningar av all förinspelad video
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 1.2.5 AA]
 • Se till att koden validerar
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 4.1.1 A]
 • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 1.3.1 A]
 • Ange sidans språk i koden
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 3.1.1 A]
 • Alla komponenter i användargränssnittet har inte en roll som hjälpmedel kan komma åt
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 4.1.2 A]
 • Statusmeddelanden kan inte bli automatiskt tydliggjorda genom role-attribut, aria-live eller liknande, utan att först få fokus 
  Vi planerar att vara klara med detta innan Q3 2020. [WCAG 4.1.3 AA]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast Q3 2020

Vi gör regelbundet en självskattning (intern testning) av tillgängligheten för tjänsten. Senast bedömningen gjordes 2020-01-23.

Tjänsten Lantmäteriet.se i nuvarande version publicerades den 2018-06-12.

Redogörelsen uppdaterades den 23 januari 2020.

Tillgänglighetsredogörelse för Medigvandetjänsten

För närvarande uppfyller tjänsten Medgivandetjänsten delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Tjänsten kommer att avvecklas under Q1 2021.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Den lokala länkdestinationen finns inte, En select-ruta saknar beskrivning, Taggen ”Bold” används för att formatera text och Etiketten är inte ansluten till en formulärkontroll. [WCAG 1.3.1 A]
 • Lägga till autocomplete på form.  [WCAG 1.3.5 AA]
 • Färgkontrasten är inte tillräckligt hög. [WCAG 1.4.3 AA]
 • Färgkontrasten är inte tillräckligt hög. [WCAG 1.4.11 AA]
 • Länktexten används för flera olika destinationer. [WCAG 1.4.4 AA]
 • En select-ruta saknar beskrivning. [WCAG 3.2.2 A]
 • En select-ruta saknar beskrivning. [WCAG 4.1.2 A]
 • Statusmeddelanden kan inte bli automatiskt tydliggjorda genom role-attribut, aria-live eller liknande, utan att först få fokus. [WCAG 4.1.3 AA]

Vi gör regelbundet en självskattning (intern testning) av tillgängligheten för tjänsten. Senast bedömningen gjordes 2020-02-26.

Tjänsten Medgivandetjänsten publicerades den 29e oktober 2013

Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Min karta är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937.

Självklart arbetar vi ändå för att göra våra tjänster tillgängliga för så många användare som möjligt.

Länk till tjänst: https://minkarta.lantmateriet.se/

Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Min karta är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937.

Självklart arbetar vi ändå för att göra våra tjänster tillgängliga för så många användare som möjligt.

Appen finns för iOS och Android:

Appen i Appstore: https://itunes.apple.com/app/id1495766306

Appen i Google Play Store: http://play.google.com/store/apps/details?id=se.lantmateriet.minkarta

Tillgänglighetsredogörelse för Signeringweb.lantmateriet.se

För närvarande uppfyller tjänsten signingweb.lantmateriet.se delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Dokument saknar beskrivande titlar
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 2.4.2 A]
 • Skriva tydliga länkar
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 2.4.4 A]
 • Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus.
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 2.4.7 AA]
 • Logisk tab-ordning.
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 2.4.3 A]
 • Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 1.4.13 AA]
 • Se till att text går att förstora utan problem
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 1.4.4 AA]
 • Beskriv med text allt innehåll som inte är text.
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 1.1.1 A]
 • HTML-koden validerar utan allvarliga fel.
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 4.1.1 A]
 • Allt innehåll är uppmärkt med semantiskt korrekt HTML
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 1.3.1 A]
 • Ange sidans språk i koden
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 3.1.1 A]
 • Möjliggör röststyrning av knappar och kontroller
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q3. [WCAG 2.5.3 A]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2020 Q3.

Vi gör regelbundet en självskattning (intern testning) av tillgängligheten för tjänsten. Senast bedömningen gjordes 2020-02-10.

Tjänsten signingweb.lantmateriet.se i nuvarande version publicerades den 2020-01-02.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (öppnas i nytt fönster) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (öppnas i nytt fönster).