Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Policy, säkerhet och personuppgifter

Genom att besöka och använda denna webbplats accepterar du Lantmäteriets villkor kring integritet. Om villkoren ändras kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att hålla dig underrättad genom att på vår webbplats informera på ett väl synligt sätt.

Allmän datainsamling

Lantmäteriet är angeläget om att skydda integriteten för dem som besöker vår webbplats (lantmateriet.se). Vi ber dig notera att Lantmäteriet kan sammanställa statistik och allmän information hänförlig till webbplatsens besökare, t.ex. trafikmönster. Besöksstatistiken finns inte tillgänglig på individnivå och den innehåller inga uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda personer.

Vid besök på 'lantmateriet.se' sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. Utöver de personuppgifter (se nedan) som du lämnar till oss kan denna webbplats använda viss teknik för att samla in tekniska uppgifter om t.ex. adress för internetprotokoll, operativsystem, webbläsare, beteendemönster och adresser till alla hänvisande webbplatser. Statistiken om besökarna på webbplatsen kommer bara Lantmäteriet till del och ingen information lämnas vidare till tredje part utan besökarens tillåtelse.

På vissa delar av webbplatsen placeras information på din dator för att Lantmäteriet ska kunna identifiera dig som unik besökare. Denna information kallas allmänt för kakor eller 'cookies'. Genom att ta reda på hur och när besökare använder webbplatsen, kan denna information hjälpa Lantmäteriet att fortsätta förbättra innehåll och tjänster. Bruket av kakor är branschstandard och många webbplatser använder dem. Kakor lagras på din dator och inte på denna webbplats. Du kan läsa mer om kakor under rubriken Kakor (cookies).

För att kunna svara på dina frågor, uppfylla dina önskemål och hantera interaktiva funktioner kan det vara nödvändigt att fråga efter dina personuppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Om du beställer en produkt, efterfrågar en tjänst eller skickar innehåll till 'lantmateriet.se', kan Lantmäteriet behöva kontakta dig för att få ytterligare information som behövs för att bearbeta eller fullgöra din order och/eller efterfrågan. Lantmäteriet kommer emellertid inte att vidarebefordra denna information till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta din order, fullgöra din efterfrågan eller hantera interaktiva tjänster.

Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur Lantmäteriet behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Förutom att samla in generell besöksstatistik genomförs med jämna mellanrum undersökningar med formulär på 'lantmateriet.se'. Syftet med dessa undersökningar är att fråga besökarna om specifika intresseområden på webbplatsen och lära känna besökarnas behov, önskemål och erfarenhet ytterligare. Medverkan i sådana undersökningar är naturligtvis frivillig och du anmäler själv intresse för att delta.

På Lantmäteriets webbplats finns länkar till andra webbplatser som vi inte kontrollerar. När du klickar på en av dessa länkar, flyttas du ut från vår webbplats och ansluts till en webbplats som tillhör den organisation eller det företag som du valt. Om du besöker en webbplats utanför Lantmäteriet som är länkad till vår, bör du ta del av den webbplatsens integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Lantmäteriet kan du begära detta skriftligt på nedanstående adress:

Lantmäteriet, Personuppgiftsansvarig, 801 41 Gävle.

Notera att det alltid innebär en risk att lämna ut personuppgifter, oavsett om det sker personligen, via telefon eller över Internet, och att inga tekniksystem är helt skyddade för intrång eller 'hackers'. Lantmäteriet har gjort sitt yttersta för att vidta lämpliga och adekvata åtgärder för att förhindra och minimera riskerna för obehörig tillgång till, olämplig användning av och förvanskning av dina personuppgifter. Lantmäteriet använder exempelvis krypteringsteknik vid sammanställning eller överföring av känsliga data, t.ex. kreditkortsinformation.

Lantmäteriet kan på eget initiativ, eller på din begäran, komplettera, korrigera eller radera eventuella ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter som Lantmäteriet samlar in i samband med driften av denna webbplats.

Ingen information får skickas till Lantmäteriet av personer under 18 års ålder utan tillstånd från förälder eller vårdnadshavare. Personer under 18 års ålder får inte heller genomföra köp eller företa andra rättshandlingar på denna webbplats utan sådant tillstånd, om detta inte tillåts av tillämpbara lagar.

Lantmäteriet äger rätt att ändra dessa villkor ovan, eller ändra, modifiera eller dra in tillgången till denna webbplats eller dess innehåll när som helst och utan föregående meddelande.