Publicerade examensarbeten inom juridik och fastighetsekonomi

Här presenteras avslutade och publicerade examensarbeten inom juridik och fastighetsekonomi.

2021

Rättelse i fastighetsregistrets inskrivningsdel: Kan det vara mer rätt att rätta mer? (nytt fönster)

Högskola/Universitet: KTH, Kungliga Tekniska högskolan
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/023605

2019

Vilande lagfart vid köp av del av fastighet: Avskaffande av expeditionsavgiften (nytt fönster)


Högskola/Universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2019/010252


2017

Rådighetsinskränkningar beträffade fast egendom
Högskola/universitet: Örebro universitet

Fastighetsbildningen av ägarlägenheter i Sverige
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Vem äger fastigheten?
- Tvister om hävning, återgång och bättre rätt
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle