Publicerade examensarbeten inom geodesi och GNSS

Här presenteras avslutade och publicerade examensarbeten inom geodesi och GNSS.

Vissa examensarbeten inom ämnesområdet geodesi och GNSS har även publicerats som Lantmäterirapporter. Dem hittar du bland övriga Lantmäterirapporter inom ämnesområdet.


2020

Evaluation of airborne and marine gravity data over Kattegat region (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/030970


2019

Visualisering av referensstationsrörelser: En applikation för Swepos (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/030974

Lägesosäkerhet vid nätverks-RTK-mätning med inbyggd lutningskompensator (Digitala Vetenskapliga Arkivet, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/030978


2018

2018:3: Utvärdering av olika metoder för stationsetablering med nätverks-RTK
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle


2017

Galileos påverkan vid nätverks-RTK – satellitpositionering i svåra miljöer
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle


2016

2016:5: Inledande försök till mätning med Europas navigeringssystem Galileo
Högskola/universitet: Stockholms universitet

Studie av L2C-signalens möjlighet till ökad tillgänglighet vid GPS-baserad produktionsmätning
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle


2015

2015:1: Jämförelse av höjdmätning med olika GNSS-mottagare i SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Undersökning av förhållanden mellan positionsvariationer och säsong respektive montering/placering av monument – i SWEPOS® B-klassade fasta referensstationer
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Test av kinematisk Precise Point Positioning i realtid
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle


2014

2014:5: Studie av mätosäkerhet och tidskorrelationer vid mätning med nätverks-RTK i SWEPOS 35 km-nät
Högskola/universitet: Kungliga Tekniska Högskolan


2013

SWEPOS Karttjänst
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Fördröjning och bortfall av nätverkskorrektioner – osäkerhetskällor för nätverks-RTK?
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle


2012

2012:3: Undersökning av nätverks-RTK-meddelande tillsammans med olika GNSS-mottagare - vid nätverks-RTK-mätning i SWEPOS nät av fasta referensstationer
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle


2011

2011:2: Undersökning av mätosäkerheten i det förtätade SWEPOS-nätet i Stockholmsområdet - vid mätning med nätverks-RTK
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

2011:3: A study of the possibility to connect local levelling networks to the Swedish height system RH 2000 using GNSS
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Evaluation of Environmental Stresses on GNSS-monuments
Högskola/universitet: Technische Universität Wien & Chalmers tekniska högskola

Visualization of a SWEPOS coordinate analysis
Högskola/universitet: Kungliga Tekniska högskolan


2010

2010:7: Test av GNSS-mottagare från DataGrid
Högskola/universitet: Högskolan Väst


2009

2009:2: Detaljmätning med nätverks-RTK - en noggrannhetsundersökning
Högskola/universitet: Kungliga Tekniska Högskolan

2009:4: Realtidsuppdaterad etablering av fri station - ett fälttest med radioutsänd projektanpassad nätverks-RTK
Högskola/universitet: Högskolan Väst

2009:5: Restfelshantering med Natural Neighbour och TRIAD vid byte av koordinatsystem i plan och höjd
Högskola/universitet: Kungliga Tekniska Högskolan


2008

2008:4: Kommunikationsalternativ för nätverks-RTK - virtuell referensstation kontra nätverksmeddelande
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle


2007

2007:1: En nätverks-RTK-jämförelse mellan GPS och GPS/GLONASS
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

2007:8: Jämförelse av distributionskanaler för projektanpassad nätverks-RTK
Högskola/universitet: Högskolan Väst

2007:12: Test and evaluation of SWEPOS Automated Processing Service
Högskola/universitet: Kungliga Tekniska Högskolan


2006

2006:5: Jämförelse av Epos och nätverks-DGPS
Högskola/universitet: Kungliga Tekniska Högskolan

2006:9: Systematiska effekter inom den tredje riksavvägningen
Högskola/universitet: Kungliga Tekniska Högskolan


2005

2005:3: En noggrannhetsjämförelse mellan nätverks-RTK och nätverks-DGPS
Högskola/universitet: Högskolan Trollhättan-Uddevalla

2005:4: Fältstudie av Internet-distribuerad nätverks-RTK
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

2005:8: Satellitpositionering med GPS och GPS/GLONASS
Högskola/universitet: Högskolan Trollhättan-Uddevalla