Publicerade examensarbeten inom geodata och informationsförsörjning

Här presenteras avslutade och publicerade examensarbeten inom geodata och informationsförsörjning.

2021

Classification of bridges in laser point clouds using machine learning (Digitala Vetenskapliga Arkivet, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Mälardalens högskola i Västerås
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/025549

Kvalitetsutredning av angiven lägesosäkerhet för gränspunkter (Digitala Vetenskapliga Arkivet, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Karlstads universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/023631

2020

Kvalitetsundersökning av Laserdata Skog (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2020/018615

2019

Automatiserad mönsterigenkänning av stenmur (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2019/010245

2018

Medarbetarnas syn på processetablering - Mätning av hur etablerad en processorganisation egentligen är (Digitala Vetenskapliga Arkivet, nytt fönster)
Högskola/universitet: Linnéuniversitetet
Lantmäteriets diarienummer: LM2018/000229

En informationssammanställning inför utveckling av en ny nationell ortnamnsdatabas (Digitala Vetenskapliga Arkivet, nytt fönster)
Högskola/universitet: Karlstads universitet
Lantmäteriets diarienummer: 110-2018/7634

Metoder för kartering av bäckar och diken med användning av Nationella höjdmodellen och hydrologisk modellering (Digitala Vetenskapliga Arkivet, nytt fönster)
Högskola/universitet: Karlstads universitet
Lantmäteriets diarienummer: 110-2018/6836

Begreppssamordning - En undersökande intervjustudie om terminologin inom geodataområdet
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

En informationssammanställning inför utveckling av en ny nationell ortnamnsdatabas
Högskola/universitet: Karlstads Universitet

Utveckling av en karttjänst och utvärdering av användbarhet - Realtidsrapportering om aktuell position för vägbommar
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle


2017

Uppdatering av den svenska nationella höjdmodellen - Förutsättningar för att använda mobil laserskanning
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Metod för automatisk textplacering i digitala kartor
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Jämförelse mellan 60% och 80% övertäckning vid matchning av flygbilder - För framställning av ytmodell
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle


2016

Automating Geographic Object-Based Image Analysis and Assessing the Methods Transferability - A Case Study Using High Resolution Geografiska SverigedataTM Orthophotos
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Uppdatering av nationella höjdmodellen över begränsade områden med hjälp av UAS
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Nyttor med öppna data - Sydvästlänken som fallstudie
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Kvalitativa intervjuer för framtagning av metadata och data/geodata - för blåljusaktörer
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle


2015

Visualisering av fotogrammetrisk blockutjämning
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Parkeringsapplikation för fordonsförare
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Object-based Land Cover Classification with Orthophoto and LIDAR Data
Högskola/universitet: Kungliga Tekniska Högskolan


2014

Utvärdering av olika metoder för framställning av höjdkurvor från laserskannade höjddata
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Jämförelse av metoder för att återskapa kameraparametrar i gamla flygbilder
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

En interaktiv GIS- och Webb-baserad övning baserad på Open Source
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Quality Assessment of Spatial Data: Positional Uncertainties of the National Shoreline Data of Sweden
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle


2013

Visualisering av informationskvalitet
Högskola/universitet: Uppsala Universitet

Quality Assurance in Geodata
Högskola/universitet: Kungliga Tekniska Högskolan


2012

Höjdmodellering med laserdata: Studie av Kärsön, Ekerö med fokus på upplösning, datalagring samt programvara
Högskola/universitet: KTH, Kungliga Tekniska Högskolan

Vegetation och lutningars påverkan på osäkerheten hos laserdata för en ny nationell höjdmodell
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle


2011

Undersökning av algoritmer och programvaror för markklassning av punktmoln från flygburen laserskanning

Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Data om Data - Metadata för geodata inom kommunal översiktsplanering
Högskola/universitet: Uppsala Universitet


2010

Noggrannhetskontroll av laserdata för ny nationell höjdmodell
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Automatic and Semi-automatic Methods for Metadata Creation and Maintenance: Long Term Implementation of the INSPIRE Directive
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle