Tryggt och säkert

Samlade lägesbilder är en förutsättning för att agera samordnat vid kriser och för att stärka krisberedskapen i länen. Med digital samverkan ökar säkerheten eftersom enhetlig geodatastruktur och metodik används av alla inblandade.

Tryggt och säkert är ett treårigt samverkansprojekt som utvecklar Norr- och Västerbottens kommuners förmåga att kommunicera geodata för samverkan vid kriser - en del av den digitala agendan.

Digital samverkan ställer stora krav, framför allt på kommunerna i norra regionens inland som står med stora utmaningar i form av minskade invånarantal och stora geografiska avstånd och ytor.

Projektet syftar till att stärka kommunernas förmåga att inom ramen för det geografiska områdesansvaret höja kunskapen och förmågan att använda digital geodata före, under och efter en kris. Mer om projektet Tryggt och säkert

Kontakta projektet

För att komma i kontakt med projektet kan du kontakta anneli.sundvall@lm.se