Languages Lättläst Teckenspråk

Lantmäteriet bjuder in till workshop för framtiden

20 juni 2018

Välkommen på en heldags workshop med inriktning på hur vi tillsammans kan ta tillvara alla de möjligheter som en digital samhällsbyggnadsprocess ger morgondagens Sverige.

Inbjudan riktar sig till dig i ledande befattning inom kommunal samhällsbyggnad som vill få inspiration, ökad kunskap och insikt i hur digitaliseringen gör processen snabbare, enklare och mer transparent. Vi ser positivt på att man anmäler fler från samma organisation.

Under dagen blandas teori med goda exempel, samtidigt som tid ges för nätverkande och reflektion. Allt för att du ska få stöd för att driva digitaliseringen i din kommun - oavsett var på resan ni befinner er.

Workshopen arrangeras av Lantmäteriet på uppdrag av regeringen och är avgiftsfri. Den sker vid ett 20-tal tillfällen runt om i landet under hösten 2018 till våren 2019.

Framtiden börjar idag – här och nu med dig!

 

Seminariedagen är kostnadsfri och Lantmäteriet bjuder på fika och lunch. Ange specialkost vid anmälan. OBS! Ej avbokad anmälan debiteras med 500 kr.

Anmäl dig här

Kommande workshops våren 2019.

Datum Ort Plats  Sista anmälningsdag 
12 feb  Stockholm Clarion Hotel Sign  FULLBOKAT
13 feb Linköping Scandic Frimurarhotellet  1 feb
19 feb Sundsvall Quality Hotel Sundsvall  15 feb
20 feb Östersund Clarion Hotel Grand  15 feb
5 mars Falun First hotel Grand  15 feb
6 mars Uppsala Raddison Park In  28 feb
26 mars Lycksele Hotell Lappland  8 mars
2 april Göteborg Ullevi konferens   15 mars
3 april Halmstad Scandic Hallandia   15 mars

Under dagen kommer vi att varva teori och reflektionsövningar med exempel på vad en obruten  digital samhällsbyggnadsprocess innebär, varför vi ska sträva mot den och hur en kommun kan arbeta med digitaliseringen.

Vi pratar om målbild, nyttor och förväntningar och hur man tar sig an förändringsarbetet. Vi tittar också på vilka olika initiativ som tas för att driva på utvecklingen och hur vi kan dra nytta av varandras erfarenheter.

Vid dagens slut har deltagarna fått en helhetsbild över vad som pågår inom området digital samhällsbyggandsprocess och de har skapat sig idéer om vad de själva behöver göra i sin organisation.

 

Program - WORKSHOP FÖR FRAMTIDEN 

Start 8.30 med fika och samling

9.00- 12.30

Arbetspass 1 - Digitaliseringens möjligheter

Arbetspass 2 - Vägen mot en digital samhällsbyggnadsprocess

LUNCH

13.30-16.30

Arbetspass 3 - Så får vi det att hända

Arbetspass 4 - Dela erfarenheter och samverka

Sammanfattning - Hur går vi vidare? 

Mindre variationer kan förekomma, du som anmäler dig kommer att få den informationen utskickad.

Vi vänder oss till dig som arbetar på kommun, Länsstyrelse eller annan regional eller statlig myndighet och som har en ledande befattning eller som på annat sätt kan påverka digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Vi tror att du är chef eller har verksamhets- eller samordningsansvar för samhällsbyggnad, bygglov, planering, lantmäteri samt mätning-, kartering och GIS.

Du kan också vara verksamhetsutvecklare, processledare, arbeta med digitalisering eller vara politiker.

Vi kommer främst att fokusera på kommunernas processer, men vi ser att personer på andra myndigheter som möter kommunerna i samhällsbyggnadsprocessen skulle bidra till en givande workshop och också få egen behållning.

Vi ställer inga förkunskapskrav, men det är bra om du har kunskap om samhällsbyggnadsprocessen eller har erfarenhet av digitalisering.

Som framgår av inbjudan vänder sig den här workshopen till personer som arbetar i offentlig sektor.

Vi ser positivt på att fler personer från samma organisation deltar på workshopen. Eftersom platserna är begränsade så kan vi komma att behöva begränsa antalet representanter till fyra personer från samma kommun vid respektive tillfälle.  Anmäl alla som ni anser behöver gå, så hör vi av oss om platserna inte räcker till.

Nej, ni är välkomna att välja workshoptillfälle på annan ort. Att delta på en ort i sin egen region kan dock ge möjlighet att hitta samverkansparter och skapa nätverk i närområdet.

Workshoparna kommer att ledas av regionala geodatasamordnare på Lantmäteriet.

De regionala geodatasamordnarna ansvarar för Lantmäteriets kontakter med kommuner och andra myndigheter på regional nivå utifrån uppdraget att öka användningen och nyttan av geodata i samhället. De arbetar också i nationellt övergripande projekt. Tillsammans har geodatasamordnarna bred erfarenhet från kontakter med landets kommuner och myndigheter, både från nuvarande uppdrag och från tidigare yrkesroller. Den erfarenheten gör att engagemanget för digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen och de nyttor som uppstår i hela samhället är stort och självklart.