Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Nationella specifikationer

I arbetet med att ta fram en nationell lösning för informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen är nationella specifikationer en central del.

Den 26 april 2019 lämnade Lantmäteriet in slutrapporten i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess. I slutrapporten föreslås en plattform där konsumenter inom samhällsbyggnadsprocessen ges åtkomst till all den information man behöver – oavsett vem som har producerat den. En av förutsättningarna för en nationell plattform av geodata är att det tas fram nationella specifikationer.

Nationella specifikationer och ett ramverk för dessa, skapar förutsättningar för att flera aktörer, t ex kommuner, kan arbeta på ett likartat sätt. Det underlättar utbyte av information mellan parter i samhällsbyggnadsprocessen och effektiviserar processen.

Från och med första januari 2019 drivs samverkan kring standardisering av specifikationer, det som tidigare skett inom ramen för Svensk geoprocess, nu inom ramen för Geodatarådets handlingsplan.

Arbetet med att ta fram nationella specifikationer är kopplat till pågående regeringsuppdrag:

Specifikationer och mätningsanvisningar

Här redovisas specifikationer för de teman som nu finns tillgängliga inom Digital Samhällsbyggnadsprocess, samt mätningsanvisningar. Specifikationerna är under uppbyggnad.

Grundkarta

Uppdrag Grundkarta ska i ett första steg ta fram en handledning som innehåller processer, informationsmängder, kvalitetsuppgifter och utseende (2D och 3D). Tidplanen är att handledningen ska vara klar till halvårsskiftet 2020 och innehålla rekommendationer och krav för utformning av Grundkarta som underlag vid framtagande av Detaljplan.

Här kan du läsa mer om uppdrag Grundkarta.

Tyck till om Handledning Grundkarta


Just nu kan du tycka till om Handledning Grundkarta genom att besvara några frågor.

Välkommen med dina synpunkter! 

Ta del av utkast till handledningarna:

Handledning Grundkarta (pdf)

Bilaga B-C Handledning Grundkarta (pdf)