Languages Lättläst Teckenspråk

EuroRoadS

Projektet EuroRoadS startade 2004 och avslutades 2006. Huvudmålet för projektet var att bygga en plattform för en europeisk vägdatalösning genom ett specificerat ramverk bestående av en struktur för vägdata, beskrivning av datainnehåll, mekanismer för datautbyte och specifikationer för interoperabilitet.

EuroRoadS har lagt grunden för en infrastruktur för europeiska vägdata. Projektet har identifierat företagsklimat och användarkrav och utifrån det utvecklat specifikationer för att möjliggöra överföring av enhetliga och effektiva data mellan producenter av vägdata, leverantörer av information och tjänster för slutanvändare.

Projektet har dessutom utvecklat metoder för utvärdering och kvalitetskontroll. Demonstrationsdelen av projektet har utvecklat och testat en prototyp för att demonstrera och validera användbarheten av specifikationerna.

I genomförandeplanen presenteras möjliga organisatoriska, tekniska och affärsmässiga lösningar för att stödja ett nätverk för att leverera harmoniserade europeiska vägdata. Exploateringsplanen undersöker förutsättningarna för att skapa en hållbar efterfrågan på infrastruktur och tjänster för europeisk vägdata.

Alla dokumentation som togs fram i EuroRoadS är på engelska. På sidorna nedan kan du bland annat se resultat, broschyrer och rapporter från projektet.

Brochure presenting vision, results and the way forward.

Brochure presenting information on the project.

The project has been built up in a step-wise approach with a number of activities starting with an investigation of the business environment and the most common user groups. Furthermore a detailed description of the user requirements was conducted. Based on these investigations a road data specification framework was developed as well as processes for evaluation and quality control of the information chain.

A prototype has been developed and tests have been carried out to prove that the specifications and quality model can be used in practice. To prepare for the deployment of the project results implementation and exploitation plans have been developed. Throughout the entire project dissemination of the project, its aims and results has been carried out.

The different activities have been carried out in separate work packages:

 • WP1 Project management
 • WP2 Evaluation and Quality Control
 • WP3 Awareness and Dissemination of Information
 • WP4 Business Case
 • WP5 User Requirements Ordnance Survey
 • WP6 Road Data Specification Framework
 • WP7 Demonstration
 • WP8 Implementation Plan
 • WP9 Exploitation Plan

The project was carried out by the following public, private and academic organisations.

 • Bundesamt fur Eich und Vermessungswesen, the National Authority for Metrology and Surveying, Austria
 • ERTICO, Belgium
 • EuroGeographics, France
 • Government of Bavaria, Board of Building and Public works in the Bavarian Ministry of Interior, Germany
 • Institut fur Anwendungen der Geodäsie im Bauwesen, University of Stuttgart, Germany
 • Institut Géographique National, France
 • Lantmäteriet, National Land Survey of Sweden, Sweden
 • Ordnance Survey, United Kingdom
 • Plannung Transport Verkehr AG, PTV, Germany
 • Vägverket, Swedish Road Administration, Sweden