Languages Lättläst Teckenspråk

ELS, European Location Services

Det europaövergripande geodataprojektet European Location Framework (ELF) har avslutats och arbetet är nu inne i en förvaltningsfas som European Location Services (ELS).

ELF startade i mars 2013 och avslutades den 31 oktober 2016. Projektet byggde på existerande arbete med INSPIRE-direktivet och startades främst för att:

  • förse EU:s institutioner med högkvalitativa myndighetsdata (auktoritativa referensdata)
  • underlätta för företag att skapa tjänster baserade på europeiska geodata.

Projektet omfattade 40 deltagande organisationer i ett konsortium med deltagare från bland annat nationella och regionala kart- och fastighetsbildningsmyndigheter, programvaru- och applikationsutvecklare, forskningsområdet och den akademiska världen. Projektet delfinansierades av EU:s Competitive and Innovation Framework Programme (CIP).

En demoversion med en europeisk grundkarta har introducerats. Den innehåller redan ett flertal dataset och ger ett smakprov på vad som kommer att vidareutvecklas inom ELS.

Från och med 2017 tar EuroGeographics över ansvaret för det fortsatta arbetet.

För mer information