Utveckling av en gemensam bakgrundskarta | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Utveckling av en gemensam bakgrundskarta

En gemensam nationell bakgrundskarta är grunden för ett effektivt samarbete blåljusaktörer emellan.

Den Topografiska webbkartan utgör grunden för en gemensam nationell bakgrundskarta för blåljusaktörer.

Topografisk webbkarta Visning är en online-produkt som gör det möjligt att söka, visa och hämta geodata i ditt eget verksamhetssystem när du har Internetuppkoppling. Visningstjänsten är en rikstäckande rasterkarta, som innehåller topografisk kartinformation såsom administrativ indelning, bebyggelse, anläggningar, bestämmelser, vägar, järnvägar, fjällinformation, kraftledningar, markytor, vattenytor, höjdkurvor och terrängskuggning, ortnamn, upplysningstext och adressnummer.

Topografisk webbkarta, raster är en offline-produkt som gör det möjligt att ladda ner och använda den Topografiska webbkartan när du inte har Interuppkoppling. Offline-versionen är lämplig att använda när du har behov av en zoombar karta men inte har möjlighet att vara uppkopplad. Den har samma innehåll och utseende som online-versionen: Topografisk webbkarta Visning, cache. Kartan har en harmoniserad kartografi mellan skalorna och finns i färg eller som nedtonad kartbild.
För mera information om innehåll och utseende, se produktsidan.

Gemensam blåljuskarta

Under 2016-2017 har Lantmäteriet tillsammans med Trafikverket drivit projektet "Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt". Projektet har finansierats med stöd från MSB i form av 2:4-anslag för krisberedskap. Delar av resultatet från projektet hanteras i den fortsatta utvecklingen av en gemensam bakgrundskarta för blåljusaktörer.

Gemensamt specificerade geodata

Under 2014-2015 har Lantmäteriet tillsammans med blåljusaktörer, kommuner, Trafikverket och MSB genomfört projektet 'Gemensamt specificerade geodata för blåljus'. Projektet har finansierats med stöd från MSB i form av 2:4-anslag för krisberedskap. Arbetet resulterade i fortsatt arbete med Blåljuskollen och det efterföljande projektet Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt.

Kontakt

Du når oss via e-post: blaljus@lm.se 
Vill du ringa oss? Kontakta Lantmäteriets växel