Languages Lättläst Teckenspråk

Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess

Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att verka för Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Målsättningen med uppdraget är att verka för en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer.

I arbetet med uppdraget att verka för Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess, har Lantmäteriet, Boverket, SKL och Länsstyrelsen bland annat valt ut ett antal initiativ som identifierats som möjliggörare och därmed följs och aktivt stöds.

* Klicka på bilden för en större version som öppnas i nytt fönster.

 

Filmer

Det finns även två filmer i ämnet, en delrapportering är gjord och fler är inplanerade, samt bakgrund till regeringsuppdraget, vilket du finner här nedan.

Bromsklossarna i bostadsbyggandet

Utmaningarna inom samhällsbyggnadsområdet