Languages Lättläst Teckenspråk

Testdata och validering

Här finns testdata för respektive tema inom Svensk geoprocess. Sveriges kommuner, systemleverantörer och andra intressenter ska praktiskt kunna kontrollera att informationsutbyte enligt Svensk geoprocess geodataspecifikationer fungerar.

Nytt eller på gång...


 

Klicka på bilderna för att komma till respektive samverkansområde.

Testdata är en översättning av geodata för utbyte enligt en befintlig datamodell hos exempelvis en kommun till Svensk geoprocess. Datautbytesfilerna (testdata) är skrivna i eXtensible Markup Language (XML).

I de nedladdningsbara zip-filerna finns förutom själva testdatat, exempel på framställning av testdata, d.v.s. en översättning av data från bland annat kommun till Svensk geoprocess med hjälp av programvaran Feature Manipulation Engine (FME). Syftet med FME-skripten är att inblandade parter själva ska kunna ta fram testdata med utgångspunkt från deras befintliga data för utbyte och på så sätt kunna utvärdera möjligheten till att övergå från nuvarande datamodell till Svensk geoprocess.

Validering

För att kunna kontrollera att framtaget testdata (XML-fil/filer) följer Svensk geoprocess geodataspecifikationer har en guide utarbetats som beskriver hur en sådan kontroll/validering bör göras.

Guiden, som bygger på en gratis programvara (Notepad++), finns att ladda hem här nedan. I senaste versionen finns information om hur tillägget ”Plugin manager” ska installeras. Vid frågor rörande validering kontakta supporten för svenskgeoprocess@lm.se

Guide/handledning ligger här. Guide för validering (pdf)

 

Bild och höjd

Tema Testfiler

Bild

- Flygbild
- Ortofoto

Observera - stora filer!

BF_Flygbild_v3.1_LM (zip 5 GB)
BO_Ortofoto_v3.1_LM (zip 869 MB)

Höjd
- Punktmoln 
- Grid
  
- Nivåkurvor
- ......
  
- Höjd/Djup-punkter

- TIN


HM_Punktmoln_v3.1_LM (zip 1 07 GB)
 
HG_Grid_v3.1_Jarfalla (zip 1, 4 GB)
 
HK HojdDjupKurvor v3.1_Karlstad (zip 2,7 MB)   
HK HojdDjupKurvor v3.1_ Molndal (zip 2,8 MB) 
 
HO HojdDjupPunkter v3.1_Molndal (zip 491 Kb)  

HT_TIN_v3.1_Jarfalla (zip 5,5 MB)

Till toppen på sidan

Geodetisk infrastruktur

Tema Testfiler

Stompunkter

GS_Stompunkter_v3.1_Lund.zip (872 Kb) 

Till toppen på sidan

Topografiska data

Tema Testfiler
Adress AR_Adress_v3.0_Karlstad (zip 124 kB)  
AR_Adress_v3.1_Molndal (zip 276 kB)
Byggnad
- Byggnad
- 3D byggnader
- Byggnad

BY Byggnad_v3.0_Karlstad (zip 2 MB)

BY_Byggnad_v3.0_3D_Malmo (zip 3,5 MB)  
BY_Byggnad_v3.0_Molndal.zip (zip 11 MB)
Markdetaljer
- Markdetaljer
- Markdetaljer

ML_Markdetaljer_v.3.2_Karlstad_1.1 (zip 3 MB)  
ML_Markdetaljer_v3.2_Molndal_1.1.zip (zip 7 MB)

Markanvändning och Marktäcke
- Markanvändning Punkt Linje
- Markanvändning Yta
- Marktäcke Punkt Linje
- Marktäcke Yta


 
MA_MarkanvandningPunktLinje_v.3.0_Nykoping (zip 1 MB)
  
MA_MarkanvandningYta_v3.0_Karlstad.zip (zip 220 kb)  
MT_MarktackePunktLinje_v3.0_Nykoping.zip (zip 1,56 MB)

MT_MarktackeYta_v.3.0_Karlstad (zip 211 kb)

Vatten (Hydrografi)
- Hydrografi Geometriskt Nätverk
- Vatten
- Vatten

VN_HydrografiGeometrisktNatverk_v.3.0_LM (zip 364 kb)
VT_Vatten_v.3.0_Karlstad (zip 731 kb)  
VT_Vatten_v3.0_Molndal.zip zip 11 MB)
Väg/Järnväg
- Väg/Järnväg 
- Väg/Järnväg

VJ_VagJarnvag_v.3.0_Karlstad (zip 135 kb)  
VJ_VagJarnvag_v3.0_Molndal.zip (zip 11 MB)

   

Till toppen på sidan