Languages Lättläst Teckenspråk

Geodataspecifikationer och mätningsanvisningar på remiss

13 juni 2017

Inom ramen för Samverkan Svensk geoprocess tas det fram geodataspecifikationer för att underlätta utbyte av geodata inom nio utvalda temaområden samt mätningsanvisningar.

Under perioden 15 juni till 15 september 2017 finns möjlighet att lämna synpunkter på följande geodataspecifikationer som nu är ute på remiss:

samt

Vi hoppas att ni har möjlighet att lämna synpunkter på exempelvis:

  • Specifikationsdokument
  • Geometrimodell
  • XML-scheman
  • Utbytesmodeller
  • Kodlistor
  • Användbarhet och annat

Testdatat som inför version 3.0 följer Svensk geoprocess geodataspecifikationer kommer successivt att göras tillgängligt via hemsidan under remissperioden, så att ni ska kunna testa att ni kan ta emot data som följer geodataspecifikationerna.

Här finns ett dokument som beskriver huvudprinciperna och vad som är nytt i specifikationerna. Synpunkter och frågor kan skickas till svenskgeoprocess@lm.se

När ni skickar in synpunkter, använd gärna detta dokument. Vill vi ha in dina synpunkter senast 15 september 2017.

De färdiga geodataspecifikationerna kommer sedan att släppas den 1 november som version 3.0. Redan nu finns dock geodataspecifikationer för Bild, Höjd och Stompunkter färdiga i version 3.0.

Stort tack för ert deltagande!