Svensk geoprocess | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Svensk geoprocess

Svensk Geoprocess var ett samverkansarbete mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet som pågick under åren 2011-2018, med syftet att förenkla och bidra till enklare och effektivare myndighetsservice för till bl.a. planarbete, fastighetsbildning och bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt infrastrukturbyggande.

Observera! Informationen om specifikationsarbetet kommer från sommaren 2019 att återfinnas på sidan Nationella specifikationer och Svensk geoprocess kommer att stängas ner från och med 1 juli 2019. Kontakta oss gärna via smartaresamb@lm.se

Lantmäteriet tog i oktober 2018 beslut (pdf) om att göra ett omtag i arbetet med de nio specifikationer som tagits fram inom Svensk geoprocess. Från och med första januari 2019 drivs samverkan kring standardisering av specifikationer inom ramen för Geodatarådets handlingsplan.

Lantmäteriet har också beslutat att man ska utöka arbetet med specifikationer med ytterligare datamängder som definierats som basdata i Geodatarådets arbete. De informationsmängder som specifikationsarbetet i Geodatarådets handlingsplan jobbar med är: adress, byggnad, bild, höjd och djup, stompunkter, markdetaljer, vatten, markanvändning och marktäcke, väg/järnväg, ortnamn, planer, bestämmelser, lägenhet samt fastighet.

Detta arbete kopplas till pågående regeringsuppdrag:

Det breddade uppdraget som nu tar vid utifrån Geodatarådets handlingsplan innebär också att övrig information/verksamhet som finns på denna hemsida kommer att flyttas eller ersättas, allt utifrån pågående och kommande nya uppdrag.