Languages Lättläst Teckenspråk

Svensk geoprocess

Ett samverkansarbete mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet som bidrar till en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Arbetet är indelat i tre områden; Bild/Höjd, Topografiska data och Geodetisk infrastruktur. Vi utarbetar specifikationer för nio utvalda temaområden och stöder kommunerna i arbetet med införandet av enhetliga nationella referenssystem.
En övergripande inblick får du i samverkansplanen och organisationsskissen.

  Vad händer just nu   

Nyhet - Svensk geoprocess sätts i ett större sammanhang

- kommer nu att föras in i arbetet med Digitalt först. Läs mer >>

Specifikationer publicerade december 2018

På sidan Specifikationer och mätningsanvisningar finns nu uppdaterade versioner av dokumenten för Bild, Höjd, Markdetaljer,  Övrig väg samt Mätningsanvisningar. .