Languages Lättläst Teckenspråk

Svensk geoprocess

Ett samverkansarbete mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet som bidrar till en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Arbetet är indelat i tre områden; Bild/Höjd, Topografiska data och Geodetisk infrastruktur. Vi utarbetar specifikationer för nio utvalda temaområden och stöder kommunerna i arbetet med införandet av enhetliga nationella referenssystem.
En övergripande inblick får du i samverkansplanen och organisationsskissen.

  Vad händer just nu   

Nya och uppdaterade testdata

På testdatasidan finns nu uppdaterade testfiler för några av temana inom Bild och Höjd, Geodetisk infrastruktur och Topografiska data.

Snart släpps en programvara med Svensk geoprocess specifikationer 

En demonstration av programvaran genomfördes i juni och från berörda hörs glada tillrop. Införandet av specifikationerna hos kommuner och andra intressenter kan nu komma igång - och underlättas. Läs hela nyheten 

Tjänst för bild- och höjdinformation

Gör dig bekant med tjänsten Samverkan planer och utfall – Flygfoto och laserskanning. Fler kommuner önskas fylla på med sin information.