Languages Lättläst Teckenspråk

Svensk geoprocess

Ett samverkansarbete mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet som bidrar till en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Arbetet är indelat i tre områden; Bild/Höjd, Topografiska data och Geodetisk infrastruktur. Vi utarbetar specifikationer för nio utvalda temaområden och stöder kommunerna i arbetet med införandet av enhetliga nationella referenssystem.
En övergripande inblick får du i samverkansplanen och organisationsskissen.

  Vad händer just nu