Languages Lättläst Teckenspråk

Svensk geoprocess

Ett samverkansarbete mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet som bidrar till en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Arbetet är indelat i tre områden; Bild/Höjd, Topografiska data och Geodetisk infrastruktur. Vi utarbetar specifikationer för nio utvalda temaområden och stöder kommunerna i arbetet med införandet av enhetliga nationella referenssystem.
En övergripande inblick får du i samverkansplanen och organisationsskissen.

  Vad händer just nu   

Ytterligare två specifikationer, Bild och Höjd, finns nu i version 3.1

Specifikationen hittar du här - Specifikationer och mätningsanvisningar.

Nya och uppdaterade testdata finns nu för

Byggnad, Markdetaljer, Markanvändning och Marktäcke, Vatten samt Väg/Järnväg - baserat på data från Mölndal, Nyköping och Karlstad kommun.

Testfilerna finns på sidan Testdata och validering

Tjänst för bild- och höjdinformation

Gör dig bekant med tjänsten Samverkan planer och utfall – Flygfoto och laserskanning. Fler kommuner önskas fylla på med sin information.