Languages Lättläst Teckenspråk

Samverkansgrupp SKL-Lantmäteriet

Samverkansgruppen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Lantmäteriet arbetar dels med förvaltning av gällande ram- och normalavtal, dels med utveckling och fördjupning av samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet.

Ett aktuellt samarbete som samverkansgruppen har initierat är projektet "Svensk geoprocess", där det övergripande målet är att bidra till enklare och effektivare myndighetsutövning för bland annat planarbete, fastighetsbildning och bygglovshantering.

Samverkansgruppen består av representanter från SKL, kommunerna och Lantmäteriet.

Nuvarande bemanning är enligt följande:

 • Linda Edgren, Lantmäteriet - ordförande
 • Ulf Eriksson, Lantmäteriet - sekreterare
 • Peter Haglund, SKL 
 • Marianne Leckström, SKL
 • Lars Robertsson, Borlänge kommun
 • Lars Malmestål, Järfälla kommun/SKL (repr. för KFF)
 • Martina Olsson, Lunds kommun (repr. för KLM)
 • Anders Sandin, Lantmäteriet
 • Marika Ström, Lantmäteriet
 • Gunnar Ersbo, Lantmäteriet
 • Pär Hedén, Lantmäteriet

Ordförande rullar årsvis och under 2018 har Lantmäteriet den rollen.

Kontaktpersoner

Marianne Leckström, SKL
Ulf Eriksson, Lantmäteriet

På SKL´s sida hittar du gällande ram och normalavtal mellan SKL och Lantmäteriet.

SKL - Samverkan mellan Lantmäteriets och Sveriges Kommuner och Landsting (nytt fönster)

Samverkansgruppen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Lantmäteriet tog år 2006 fram Vision Svenskt Lantmäteri (pdf)