Languages Lättläst Teckenspråk

Byggnadsnamn

Under 2016 genomförde Lantmäteriet en kvalitetskontroll av alla registrerade byggnadsnamn.

Syftet med kvalitetskontrollen har varit att:

  • förtäta ortnamnsredovisningen i Lantmäteriets grundläggande geodata.
  • göra byggnadsnamnen tillgängliga för våra användare, t.ex. blåljusmyndigheterna.
  • presentera namnen i Lantmäteriets kartdataprodukter och databaser.

Lantmäteriet har granskat namn på byggnader som har någon av de fyra namntyperna:

  • Huvudnamn Topografi
  • Övrigt namn Topografi
  • Alternativnamn
  • Alternativ byggnadsbeteckning.

Detta arbete är slutfört och vi har påbörjat ajourhållning av nyregistrerade byggnadsnamn.

Det innebär att kommunen registrerar nya byggnadsnamn som Alternativnamn eller Alternativ byggnadsbeteckning i LINA. Lantmäteriet granskar dessa löpande och bedömer (utifrån regelverket) om namnet ska byta namntyp till Huvudnamn topografi eller Övrigt namn topografi.
I den fortsatta ajourhållningen bör kommunen arbeta efter samma regelverk som Lantmäteriet använder sig av. Regelverket är framtaget av Ortnamnsmyndigheten.

Regelverk för hantering av byggnadsnamn inkl. exempelsamling (pdf)