Languages Lättläst Teckenspråk

Leverans av data

Här finns rutiner som stöd för leveranser av byggnadsgeometrier och övrig topografi.

Här finns rutiner som stöd för leveranser av byggnadsgeometrier och övrig topografi.

Beskrivning av geometrileveranser finns i Handbok Byggnad (pdf)

Leveransen ska innehålla en leveransbilaga (xlsx) - och den skall stämma överens med det som levereras.

Leverans ska ske i överenskommet filformat, märk leveransen med "Byggnad" samt kommunens namn, skicka din leverans till: ajourhallning-BAL@lm.se

Frågor angående leveranser kan ställas till supporten eller till den informationssamordnare hos Lantmäteriet som är kommunens kontaktperson.

Lantmäteriet kommer att behöva avisera ajourhållningsfrågor till kommunen. Följande kommer att användas: utredningsmarkeringar (pdf)

Har du frågor?

Frågor angående leveranser kan ställas till BAL-supporten eller till den informationssamordnare (pdf) hos Lantmäteriet som är kommunens kontaktperson.

Kommunen har, enligt ABT-avtal, ansvar för att leverera förändringsdata för övrig topografi. Leveransen ska omfatta hela kommunen och innehålla de förändringar som skett sedan den senaste leveransen.

Beskrivning av vad kommunen ska leverera finns i handbok övrig topografi (pdf). Leverans ska ske enligt överenskommelse i avtalets bilaga 4 och innehålla: Leveransbilaga (xlsx). Om det inte finns några förändringar att leverera, ska även detta meddelas vid ordinarie leveranstidpunkt.

För samverkansnivå S1 godkänns även analog leverans där nya, ändrade eller borttagna objekt markerats.

Så levererar du

Leveransen ska ske i överenskommet filformat. Märk leveransen med "Topografi" samt kommunens namn ajourhallning-BAL@lm.se.

 Se utbildningsmaterialet Ajourhållning Övrig topografi (pdf)

Har du frågor?

Frågor angående leveranser kan ställas till supporten eller till den informationssamordnare (pdf) hos Lantmäteriet som är kommunens kontaktperson.